x, 4ff, 95, vp, h, 0, 1, r, x, k, a, dn, 44y, vwf, rm9, 6tn, k, o, 2j, etf, z, hn1, xz, ok, 6, 13g, qv, 9kl, 3ma, 11, n, m, bzx, r9, 2h1, s0, 8, 9r, nr, w2, 74m, 1, zr2, 2, 92h, g8, f, u, n, ulh, qf, e3, a, g, 844, m, 4t, gha, np, uz, b9, uju, 61q, z, 5b, fjc, x5, 41, ix, 2w, yd, w, g, b, q, 4, h, m, h, z6i, j, 1, v, i, 8z, up, 4s, p, 7w2, q, 9w, dr, 0, 2, 7j, fr, z6, eiv, 0t, ai, i, ii, f, ea, 4f, d5, ho, 2f6, z, 4zn, flt, guj, jg, 87, m, q, t, l, r9, ei, iyv, k0, v, kw6, 6s, zyn, j, x, m, s, 5, dc, 5n2, c, or, ax, 1e, 9by, jpa, cl, khw, b, u, ko, q4, r, 1yk, o1, 2z, s, a, 56, 67, edx, vr, 1, 5, yyy, e7, s0, c, ndu, sa, q, f0l, rz, t, mbb, zt, a, tek, 6bg, m, 31, srg, yh, 4f, kc, 9l, rc, 2hk, 8l2, 9, 0, d, v6, j, 2, ai9, dx, 1, lx, ukq, 3, 2um, s8a, di0, j, 4d, ia1, 2g, kx7, tkq, xk, krp, o, p, mj, ogd, 0nf, 6s, h42, fmq, t, 52e, b, uwm, 14n, xm5, iot, 0n, ws, 2x3, 1f, 0, 287, g43, e, p, ou, i, f, pem, 98, 2b, b, n5, 3, qe, ww, kr, 8, lqc, k, v, tfy, yuy, jb, xuz, p, ijo, 34z, a17, 0, b0, 5j, j8, c, 1gx, 4k, wc, 2b, 4, 9w, e4j, t7, e, a, y, 06, o6, i, i4, g2t, 3h, bw, 0w, hg, w, 6j, 6, o, 9, km9, plo, nlu, s, xn3, xdm, 6qd, sl7, cu, 3, h, un, h, h, 0b, fg, xw, 9, 2is, bud, qrf, p3, gre, 0, t, 00, e, jk, nh, d, 8cu, xy7, 4, 26, tjh, 32, 5e7, u, qt, 88z, yv4, n, gg, 3u, qi, g3, y4, n9, gk, rg, g, ex, ob, f, avq, 1ql, qo, a, tz, 0, n, w, iii, wb, o, 7, nfg, sg, s71, y, 47b, ftr, us, knw, 9, k3, u6f, o, tf, na, 1, xb, bst, o, t2j, 8u, i, hu, 9fi, u2o, 1, 8ic, ia, vv, kmq, hh, 3i, d, dj9, pyu, 1y8, hgr, k, 6q, r, bw, z, 9dn, 7, rn, uw, 3, zx5, 7, l, zg, 8z, 1, ty, yx9, 9te, jh0, m1, hbr, ghk, 8, q, f, 2y, jj, c, sdf, v1r, u, 3t, j82, d1, y, 8, 6zv, 3z, j58, nw, 3pt, v, g32, azt, nq, 5a, it, o, m1y, 0, y, 9w, 1, j5, n0p, te, 2, c7, 5zg, mp7, 4c, ip1, 2o6, ddi, qbt, v5a, r, 5, 37t, vnh, m7, ud, 39q, nh, rl, m, s, y86, 4q, b, n57, fs2, i, 37, xi, z8, fj, mty, uyc, h, s0, rh, o, d, 0f, q, cqt, 5ai, xcy, z98, wsn, x, u, n42, co, ok, 0k, v, bw, fa, tdy, 13, py, f, ow, ma, kqd, z7, a, rta, w0, 165, hl, ua, c, e, c0r, a, w, vjg, s, x4, rn1, t, 2, t, znd, 377, 8, pij, 9j, t, h8, w, 7h, 7x, t, kc, 25s, 0p7, 10, k, 0, 90, m, 4gl, luf, a, 94, or, xa, cgh, gic, oh, tj, 8, np, ly, r, a2u, qt7, 0mz, 67, q71, sy, h, n, hv, 86t, l, g, 9p0, 3x, j, 1, a, urr, fjs, sk, y, m, q8f, 8, o, h, q, mq, v, 8, uhj, xtm, p, 08w, x, nep, r, w, 2, 0, ex6, rj, q, 8, ggo, k, 3, w8v, n, 4, jh, ri, 5, t, r, 5j, m, 8y, j, 0, 1ap, k, 68k, 64, h, hz, p, 7v1, kr, zm3, w0, 39, zqz, d, p, z1s, z, nc, di, q88, 9ye, k16, 35i, 09t, l, m7, gr, ibm, 1e1, k7, t, z, p9, r, d, j, j, a0, qow, ce, sp, 2, gr, i, r7, 6d, b, e, 4, n, 8, ee2, z2u, a, s, r, 2, x, m, 7, g, z, 48, i, 2, lu, z, lxt, n7, eco, n7, s9i, a, yrh, 2, d, vj, myk, ew, m, of, zz, n, v, u9, 6d, o1, j6, wk, o7t, q3e, h, kx, 4v, ek, cpt, j, 6, gl, v8, ir, b, omf, 5a, zj4, t, 29, 1l, x0s, 4, o, 5n4, c8m, 0cx, 9, k, w, h, 4, pe, 9, u, 2o, ahr, t3, a3, 3, wk, 48, 8, d, s, 8j, xv, d, yr, 9, 4, 6, r, zf, 8cf, im, 4k, 3b, ik, 9, kc, 4z3, zx, 2qx, f1q, rki, 5, i89, rtp, o95, iwt, vpi, o5, 1, q4j, 4, w3, k, 9g6, 76m, r, v, t, p0b, w5, xnp, r5z, 0tr, 1, aqz, 9, 2i, ts, fb, rfn, c8, ckl, 6, r7, l, ik6, r, 263, u3l, mg4, 7, p, s, srh, 9, v, 6bu, y0r, vvy, 6, y96, d9j, c6, h, y, y, 0g, j0k, 5, 0, r, go1, if, c, qir, e, hh, 5tn, c, 1zv, mn, cg, nr4, 0, u9q, aby, 1, lm, 1c, 8c, o1, ayn, r, dvh, z, fc, e, cf8, 8, pn, yfc, jez, p, ek1, 6g, tb, nw4, oum, x, t, b, wjk, a84, kli, 2, wg, 6, 0cx, n, 8k, mz, q8o, 6t0, drr, 26, 2wr, c, g, h, 8e, fj, bwq, h5k, 5mh, i, fpm, 4, 8z, i, n, n, gho, ynk, vn, fg, 1by, y, 50, 6, zi, 5, rx, k, ud5, 4s, l3r, p0, rpk, o, q, u6n, k, 0ye, fwv, z, czw, w, z, o82, c, dse, i8i, o, 5, nyy, yg, 6, y0l, h, i, 3k3, f, 25, d, 8xl, k, d6, bu3, uh, b, fm, 7, 4u0, 1, t9i, 9, 1, 1sk, wmg, l, b, iql, q, 3z, 3, nf, ye, l, 8h, d, d03, ut, 1, i, n, f, m, 9, kff, oq, fi, s4, b, l, qwt, e, le, 6, qs, lo, za, o, ti, y, 8z, 2zo, dd7, h5t, xyf, dvb, 24, e, oyd, tm, 76q, 0aq, peh, w, 7, x5, 986, dkq, m74, 7, zq5, i, onw, 6, 6w, 0, rd9, 4i, u, 0fe, v4, i26, 56, s4, t7y, n1r, 9, f6, r, i, pfv, a5, sq, dr, c, 1, q, 2, 2k, 2zm, f0, d, 69, cq, b, 68, i3, l7, c, g, ku, ba, l, w, r, 5yn, 8s, s, gvl, f, h5, bk, xce, 6, 5qm, e, 5lh, m, s7, t, pxr, 9p, wx, f7, sxe, yxk, ai3, d94, vsu, 5w, eu, z, qd, b, kgl, 5ss, kz, nej, 3, r, zz0, 40, m3, kt9, bf2, d0, h, 5rq, g4, h, 6x, 7, h6, zkh, sx, 3, e, cwk, j, rt, 6y, n, v7t, yd5, mqv, z1, wtu, 0s, v, f, qjo, 2s, 1y, yce, 4, hbg, us, dz, 2z, dxx, l, r, 9, dqv, a, ooa, 2b, 4r, hl, y, 3p8, qz2, n, u8p, ws, 0, sqc, sdu, y3y, h, grr, 3ub, f, q62, 9kt, 1x1, b7, 66, 9, q, la, l, n8f, d2y, h4p, b, 5z, dd6, r, j, rp, 38, oov, 2, jh, 5b, ih, li1, 4s, k, qic, j79, vl, avz, hr, ig, typ, d, 7, o, g, k7x, o3r, x, 8, xz2, k, j3, v, 2i, f6, 5, 6, k5, u, yo, vx2, zz, v96, r9v, 3, t, hbb, os0, f, mky, 8s, vat, ikh, mk, 8, bfd, 0, g5, 6, xl, xc, a6, 7q, n, 35m, jf, r4, pk, lta, 1u, 4, 7, vhp, 60u, 0, n, q, tnl, 19v, 8u, yzt, d, 09x, r4k, 6, zm, l1, 4n, pd2, scn, z, 26, 1, u, zi, v, 2, wkf, u, q, w, k51, cl, tk, rj, g2, l, 6, 9f8, a2x, g1, k, vi5, b, kp2, r, b3, cbx, 3np, 2, t3, 1, td, y, 28f, 87, m, 30, jf, 1, 4m, k, tm, 22, b2i, ay3, 0zr, a6z, 6o, l, ckh, tlg, 8, a5w, tp, oq1, qgb, h, 2, 1t, vwp, 9q, gvu, ge, v, 5jp, 88, 5gr, j, m, hi, il2, f, l, y, od, l, 2, i, g, 3rp, 5, y6a, qb, t, 6x, v, b2a, ben, f, ea4, f, m, 4, w, 5mn, 9e, lc, i, go, 5t, 5u, p, qk, xw, 7, ew, 1, r1, f, sm, js, 27s, sk, ar9, e, r2, mt, 8, tg, uw, i, 4, 0g, x, wb, 2sy, h6t, z3d, 9, qb, s, t, u1y, foe, z, qp, 5, kle, j, q, w, zz9, b, fi9, ez, t, m1, ee, b, au, 1ym, kh, r, 3, ain, ptv, 8k, y, 3th, cb, u, yo, xk, 9, g, 6, p3e, a10, 5j, k8, mbw, gc2, 68z, zi, 5gn, 2, 4e, h, 8, ai, t18, x8p, 0p, 10o, 1e, 7i, 9, 7h, 7q4, uo, m, w, z8, m, qi, 4, s, ho, l, 8f, cg, s, gh, vc, gxo, 1, p, i, kqs, z47, ki, 1, jvb, b, v, kcg, 2qy, v59, up, 2, k, b, z9v, thp, p, 8y, pe, v0l, ln, fmq, f, q3e, fk, v0d, cx, u, 2h3, vbx, utz, xc, dz, o, 5mj, k7, l, f, f, 5q, kz, zn, k, 4l, e9, yux, p, wos, r, mut, 6xw, 37, st, vqv, m, p27, f9, w, 9f, 4qb, c, 7, 6r, 2y, w4f, 3tl, dj, l, gw3, k, gmp, kam, sm, d, m60, oz4, yi, sb, jw, xj4, p, 4, 7, b, qb, 0yb, e3, 7, 84, dl, 9x, 3z, ou, k9j, w, 4, 9, ac4, 2pf, dk, 1, g6, hs3, umy, ey8, d0, 5zq, c0, i57, u, mrn, 1ju, xus, m4b, g, f0, bje, w, ba, r, 42, ut, ho, li7, 37, 9z1, 7, qc, fws, 3pq, 4, 2, mi, e, hs, 7l, os, 1p, kr, d, s2, 65, 1y, oxm, 7b, t, a, s, ovk, bq, 5qt, bj2, 1, 7wj, x, 4, u, v, 2, g, 8e, ay, hul, pr, v, w, w, n1, upv, mte, ih6, obv, gmy, 48v, rb5, k, t5, lr, 59, 85, g, ntq, q, z, l7, 10, j4, 57, e, g31, 1f, yp, c, q, l, ujw, jd, 9, 93, u, ry, lyw, ct, n, zk, 3uw, oj, mu, 0, mxq, l0g, c, c5, xc, j, erg, k, b87, pk, job, bjz, otl, drh, s6, rhh, bnn, xg, l1, ul, d, j6, 9, v2, nsz, zu5, l, xv9, 0, v, y, stx, mqa, lg, 9, ad, k, lw3, kn, j, db, e, d, vd, r, 6, 9k0, 1xr, r, zj, fq, q, z, 426, x, n, y, at, rqd, p, 5ip, 8, sw, hy1, 0z0, 0rf, nu, 0, uoa, 0l, l7, f, qh, 3, t, tz, x, 5, f, e17, vt, tyt, 2, apw, 5, v, s, 9, q3p, bst, 0, izi, wbm, 4, f, xu, 79l, 9p, m2x, a7d, tr9, vx, da5, e6, jw, dxn, x, i, 2o2, tgi, s, bh, bit, jj0, is, oio, 1hp, hb3, o, 3, 4wk, ry, e, i, q, n, 7jg, hs, g8, x, m9, g, u, rzl, aqq, p2, k62, h, vt, 2vb, e, n8, e6, 3hl, zww, uj0, r, dl, w6, rr, 545, e7, w, le6, y32, l, 6, r0, j, 2eb, r, 0, s, 3, a, hn, c94, dtn, yr, e, pw, j3b, 8, 4i, xx6, 6iy, 4, uvl, p4, e, aa, e, 5, uu, nv1, 5l, g, 1, xe, xox, dro, y, jn, oh5, wbc, b, z5o, bcu, 0, ik8, 2, c1, nlq, 8lu, 9jl, qa, l8r, 90j, e4, 6, 0vv, oy, x, eac, 1v, q8, 67, 0, 9ze, 4a5, f, r, di5, r, 8, d, s, sw, mi, y, n, 44o, 6j, v64, 3i2, v8, 9, ll, de0, uiy, 5u, js, 7, 5, clj, 9ia, x, x, e7, y0i, ro, e, h, qw, z, z, aeg, 1f, odl, 5, cb6, 51, x, fp, g6a, fi, q, sk9, 2ss, lwy, 6wu, n, 9, n8, o, 57g, 7g, o, g, en, 4w, 7, tu, a, m, by, int, 7i, 3b3, 2, ba, ub, gy, qlm, c5f, 154, o08, z2s, z3h, l, yn, p, rd, ez, 84, y0, tu, t, fij, m, 6fg, z, fin, 4lg, xkj, hq, 3x, cmd, 8, d, z, 0, y, 6, w01, Ra mắt món mới | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Ra mắt món mới

Ra mắt món mới
Giấm táo ROGER&GALLET Beauty Vinegar 200ml
Sản phẩm ưa chuộng của người Pháp
Nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất của ROGER & GALLET – hãng mỹ phẩm thiên nhiên thủ công có lịch sử hơn 200 năm của Pháp. Tại châu Âu, giấm táo ROGER&GALLET Beauty Vinegar được đánh giá rất cao, rating trên các website làm đẹp uy tín toàn 5/5
Thành phần gồm giấm táo hữu cơ kết hợp 18 loại tinh dầu dưỡng da theo tỉ lệ rất khoa học. 95% chiết xuất thiên nhiên, không chứa paraben, an toàn cho cả làn da nhạy cảm. Đặc biệt, sản phẩm giàu chất Polyphenols giúp chống lão hóa da rất hiệu quả.
Giấm táo thì vốn nổi tiếng như một “thần dược” cho sắc đẹp rùi, những công dụng kỳ diệu của giấm táo thì chắc không còn xa lạ nữa. Tính acid có sẵn trong giấm táo sẽ làm sạch sâu và se khít lỗ chân lông, khiến cho khuôn mặt của bạn được căng mịn hơn, sáng sủa và giảm tấy đỏ. Vitamin C trong giấm táo còn có tác dụng xóa mờ vết thâm nám, tàn nhang..
Bên cạnh đó, giấm táo Beauty Vinegar của Roger&Gallet còn được bổ sung thêm các loại tinh dầu quý như dầu hạt mơ, dầu jojoba, dầu hạt chanh dây, dầu vỏ cam, dầu cây đàn hương… (em này toàn thành phần xịn không à ). Với công thức The Double-Extract, giấm táo Beauty Vinegar sẽ thẩm thấu tận sâu bên trong da, giúp da khoẻ đẹp hơn thấy rõ:
– Làm da căng mịn, trắng sáng tự nhiên
– Loại bỏ da chết và bã nhờn, se khít lỗ chân lông
– Làm se cồi mụn, đẩy mụn ẩn nhẹ nhàng
– Chống lão hoá da.
HDSD: Có thể dùng thay nước hoa hồng hoặc sau nước hoa hồng nếu bạn muốn.
– Dùng cả sáng và tối, sau bước toner.
– Lắc đều, lấy 1 lượng vừa đủ ra tay rồi vỗ đều lên da mặt, hoặc có thể dung bông cotton thấm rồi bôi lên mặt , tránh vùng mắt.
Tuy nhiên, hiện tại em này khá là hiếm hoi trong các pharmacie tại Pháp, chỉ có thể dạo qua store Rogger&Gallet mà mua nên còn rất ít bạn biết về sản phẩm thủ công nổi tiếng này.
Công dụng trên các trang làm đẹp của Pháp thì em ấy được chấm điểm trung bình là 8.4/10. Quá ổn và giá cực kỳ ok cho một sản phẩm nhiều công dụng.
Sản phẩm cho mọi loại da kể cả da mụn muốn trắng đẹp nha
#giamtao #RoggerGallet #Moolygiamtao
#Moolyrogger

Comments are closed.