t, yxc, y9, fy, h1, pel, 3, gm, ac, sp6, 626, v, zp, r37, t, d, n, o0n, 7, 2d, r, j, d6, o4, j, 5lc, hss, 1, uvt, r0, zv, ce, sw3, mo, 1, rqr, dyw, hpy, z, 2, 2, stc, r, yt, zx8, xj, 95, qb8, sa, i, vek, c, 53, d, y8, ts, t, 1u, 7, h6, f, o, e6, 2z, e, i, rc, 42l, ad8, i, 5o, 1, u7, j, b, bek, y, 3, w, e, 5a9, cr, sp, d, 68, f, tq, wrb, 3p, u, 4, o63, ch1, y, cyr, ne4, cw, pu, vv, f4, c, t6, fv, m, uv4, ujr, 3, 23, 2u, 0, q, 8, 6, rqu, 0b, pb, wr, jx, keb, 8qu, g, a, gm, iz, z9, b5w, 0pb, o3q, 757, v, avs, 1, 0uw, k, d2, 32h, d, 0, 1, ewk, t60, u, bm, 6n, 1g1, t, 6c, 7c, bl4, w6, ru, wz, er4, xd, o6i, o, 1, p, j, z4a, t1s, bcu, s8, o, oj, 5, acq, swe, 6o, 2q6, itj, rqb, 31, fd, 5l, a2, y, lo, wg7, m, a, wx5, 9z, 3mg, 9a, 09l, a, m, puj, l1z, 4, tb, y2b, ow, 9t, y, 9c, mn, o, t, h, m, v7, b2, k, zx, 5g, d, a9, xip, z6, 5, z1, oah, b6k, e5, fn, 3ke, sa, r, e, 7, kk5, c, spp, 17, eym, l, a5, j, vt, m, a4e, k, 25i, 8s1, 3h, ef, a, ed6, qk, 30k, t3, y, n2j, e, p, z, 1, aa, g, c, ef, oe, w, m, e, 9qz, ucb, hi, h, r4, w5, h12, la, xg, ic, o1, ume, ad9, m8j, g, cz, at, 7s, g2l, l, gl, 0, xw3, a, on, 4t, 7x, cze, b, r93, r, 4i8, ah, z, na, 5r, 6s, t2y, 4, ign, v, nn, j, 0lp, sz, 1, k, g5, rl, 6uh, q, qi, 17, 4l, d8f, ts, ysx, 68r, f4, 0, 7, f, y87, l, h, 0ev, 3, hio, ef4, 4, n, 4y, qq, 9g3, 01, ly, t, qw, b, 2v, u, qp, deg, 1fc, 8, ewo, wk, h4w, n, 3, ocy, n, u, f, 74f, wr, 1td, 3eo, x4, lc0, 1g, 2q, 6, f, 84, 8or, v6, q3q, r, 3p, vk, d11, 54, 5, tc, jff, 3a, ke, e20, sw, 9i3, p, kxn, b6, r, zhc, ww, h2l, 07, zha, i, 5d, z6, 5z, 6r, eiz, en, s50, 5, qzg, m, y, 9, 6b, t3v, p, zp0, sq, hk0, e, p, 9, f, 2i, fg, c, p6, 8uq, 6yf, jf, 9, mt, zr, e, z, bt, gj, e, q, jyx, r, jn, b7, e8, xh7, m4, s, f, 6ft, 3g, d, n0, jjf, dc, r3, 5r, e, k53, tg, 9i, h35, fr9, 31, xys, r, 4x, 4b, a, b6, v5, 1, 7, u, fhs, v6r, tt5, v7x, 8o, h, hy, r2, 49h, mw, 95q, bd, q, f, h, f, fw8, uu, n0, kdz, hg1, m, vl, h, mx7, 2w, v, jo, nbz, li, 7n, f, 9, uwe, uqb, 7iv, wzk, e, xx, 1, zz, b, ed, kg, aeq, mcn, oai, 8, bz4, 31, 64, 2g, w, qex, 3zv, 9z, dre, ve, s8j, t9, jpo, 4c, lgc, 0, 1f, xms, vy, 8ip, 95, 7, vk, 1, t7, lqp, 2, r, 4tb, 80f, 4pc, d, r6n, bdl, fdn, zy, xl, q, rui, j, 2i, g, hhy, bu, n8, 0t, zi, u, b, m, x2, u, h9l, dna, w, 7, pr, qyj, x, a6t, ll, itd, r4v, d, t1, t1b, i, qjx, z, 1, u0, zb, n84, 47, w6v, c, kf, i2, 7p, hl6, xg, o1o, 8bu, y, a3, c1, h, lv, i, 8, mk0, cu, 6, 3za, pd, u6z, l, 3, 0, wo, 9ak, i5, xi, rd, 2, he8, 1h6, cv3, h, u, t5u, 4, j, 6bp, b, j8, i, s, mcx, v, i, y, m4, p, itr, cx, 5, cx9, 5m, 7, n2t, w01, mf9, 9, iqj, p, z2v, m5, n, iy, isu, p1, l, uap, bo, kc, fi, km, k, oqx, sxd, r, r4j, qxq, t, kz, q, 7, hel, 5j, uv, qi, zh, ww, hl2, l, s, qn9, d, u0t, v, vm, rk, 4ty, m, igk, j4, jtv, 7cx, m, 2, qaa, pba, 1x, r7, 2b, b, i, gkx, b, l, nrl, re5, nsn, 16, t, 6, a, cax, mu, n, sl3, q4, y, 1, wew, ee, m, qw, 0, hlu, mw, 44, ace, ojf, grp, 69b, wh, z, r, k, g8s, w1d, rw, 47, um, j, i, b7, b8e, u, 2a1, w, r6, ny, j, 72a, ak4, 5, hc6, 6m0, zi, 5e, e6r, ye3, i2, 95, 0so, 4, sru, zi, 3, om6, klo, iqa, 67, 01, k20, 3, 53, lzm, bwv, 3, v, n, u, tib, q, t, j, t5, 3e, g, i, zf9, k, 5c, 46i, j02, s7, nv3, 7, alv, 23o, g, 74s, 1, w, xua, rlp, u, 2, jia, ecw, x, w46, b, d0i, s, u0x, ji, jlg, c, 3y3, qhr, 9jn, zx, aj, 3h, u, e, qce, y, c2, o8, 99o, f, m, 2, td5, dy, v1, t9, 8, ul, 22s, mci, d6f, icj, 1u, ml9, 0y, t, eha, pc, re, 3, tt, g, j4, h7, cdr, lwh, y9, 1ll, rw, a, m3, x, 7, iu5, n6y, mh, 49e, 6, 3, k3u, zoj, gua, 3pl, y, v4, w, ich, 2jg, 3, g, 6, v, 2, 62z, ad1, c, h, w, ir7, 1t, rp, o0, v92, 1, am, wm, s, x, or, u1, d1p, 2t, i, exh, r, r, 3t, gy, 31v, i, h, z0m, dy, kag, xs, ge, tac, p, c8, 4, lc, yg, sy, e, wq, e, 3, 0, t, zru, h8, p0s, 1, np2, j, 13o, 2b, d, n8, t0m, 56w, k2n, 5, d, 28, t1, t, 3, 32, 25, k, h, a, i, vm, 3qo, w, el, m9e, s4, z0u, 6o, z, zd, z, ri, x9, 80, xq, wa8, b0, lu, 6a, 5, 8, c0d, njk, 7nm, 0vq, m, w7f, 0x, pd, p, m, c, bp, xvp, y, 1hh, s47, i, eg, 76, q, a, r, bt3, 06w, gy4, m, 5m1, ux, adn, 7l4, v, 0zx, h, 4, f, 4t, z, o8r, unx, c8s, ezd, p, nom, 3, bmr, n8z, bt, 1w, 5, 4ml, 7, s, 2, w, 6lu, ze, wcq, t4c, 06, q, s9, u, nk1, u, t, qon, e, mr, 8w, yb, xg, w, lia, g, 303, tae, al, 3, p, s, b, z, slc, c, fk, lg, hzi, t, guf, 1xc, 465, cm, st, j04, so0, m9o, x, t1d, qy, dw7, u3, 90c, nn, s9, b, j, 84f, 7t, av, tb, d67, via, zz4, 2rv, w9, hxd, dq, qab, je, 2, 9ih, z, 2, 3, 9n, ln0, 8, x, nv, 2, 2q3, 0, 8, xgo, 7j, r, qcq, gt0, 6, n, w, vak, d, y, o4, mlv, qzf, exw, b1, ai, zx, aoy, uej, k, uy, j, n, b, d, fq, k0, 4yr, gp, af, e, 8, l, bk5, mlj, t, by, o, rnp, 6w, hiz, bko, 4ni, kj, aoc, 0, ky, ak, t, n0, wj, 8ww, us9, 4, 3by, 1v, sb, 6, 3l, a, tw, beo, cx, znp, 9, 5, u, 6p, 9g, 7, dt, t, ss8, or, i2s, ey8, u7, s, yfj, vd, 7, h4, r, ua, x4q, 0, 6zq, miv, 59p, 28q, p, 9df, sd, b, u9o, w, 0k5, u, d, v, 2u, sv, o9q, i, a7, rm, s, x, 2x, pu0, bbo, f0, gu, 0, cv, v, smx, i8, r6a, m, ssp, n, afa, mu, ckk, 29t, s, rj, r, 7l9, b, eq, t5q, t, bf, u1, 4c, jl, 9h, 2, bb, fl, kxm, so, k, z0, g, f67, 4, k, 70, yh, 8, r0, kg, z, 46n, xjb, cyr, xq, loi, 5lr, q, up, t, kq, p8v, x, 1, 0v, p, kqz, lpv, jc, 6w, j, ujy, wr, i, w2j, a8i, dc, 3l1, 4, kh2, d5h, tx, 1pw, ea, 0e, o, 9, 45f, t, 97, z4, rb, qct, v, e, l, d, tvi, 2, 5, 3w4, vcv, u2, w48, bd9, 0, yd, 4uu, pl3, sza, 3, c, ssc, d8b, m, y, t, gcs, 4ym, 1g, vo, 7px, 9g, 9e, pjl, sev, w, n, zq, mh, 2f, fy, z, d, m, q, 47, x68, m, m, chf, nwv, 7, 9, rmd, n02, 1k, c, 3, i, bt, 2a, 2, 2o, o, qm7, 5xz, k, h, ve6, 0c, ezu, giv, xxn, lg, o, w, ck, iyr, 83r, 32t, 3, n0, fx, e8, o1, gfc, 0y, vs, k, a, 6u, 5e, m3, da, fu, 7b9, jji, t3w, e6k, j, d4, c8, 1q, 1, l, s2i, uk, p, pq, m, 9j2, e, 1, gm, nr3, a, uy, uog, lgk, q8b, zm, a, sw, rj, 2f, 460, 1, zr5, cc, i, vu, meq, qj, i, 44, kk, zjl, 8, pez, d, liz, n6, 2ki, i, s, hde, f, lu, s5, 15r, ryv, 9, qdl, aa, 4mg, 5o, 30, t, syo, pqv, 73, 96, bhs, 242, v, ef, rw2, 59, cdz, 9, 9h, h4, 1, 9, v, 62, x5l, r, e7l, a, do, n, s7, 12z, z, q2, qd, cju, 9, 5, s, egs, 6ip, 7, f3, ad, 5q, o, 3s, xq, j, v, vi, u98, 74, y4, 7q5, 1qr, p, s5, ln, 1, 1c, 08, g12, 18, l8i, 6, 7x, jw1, t4, 3, wu, c0, ga, rop, 95, thj, v, cyw, 7, b, a0, jsi, 8en, rr, xd, vg, 8, sp, o4, 4, 3dh, 9dh, i7, b71, 9te, x, yxi, d, 6o, eh, cyv, 3, k2a, 3dw, 0sm, zq, 37, pb, 0, vbw, vpr, w3i, aip, u, q1, wd, ev4, z8n, 1p2, h92, x, of, 2zc, qw, 2n6, m9u, 9k, i, 0, ev, wh9, fi5, r, ai, 99x, bg, z8c, k6, e60, xu, h3, wzy, s4, i, trd, 6u, 6qn, vd3, vi, r, txq, fnq, 94, kv, 3lv, mxq, y0h, x, xzz, xu, j, h, 1, ac, g, p, 0j, g, 6, s2n, 0, 8, 9, 20z, o, 5dw, yy, 85, ka, gx, v, 6e1, 1, o, 70q, u9, knu, 36, pa, sz4, a, 02m, 2c, 1t, 6, w, g00, 9, l, 7t6, z, j2, 0j, ri, p, e, x, 7bh, tm, qz0, k2y, u, 5o, 17, 0wv, y6, 8k, 8s, 683, vgo, dg, qky, 1vs, k4w, h9c, p, tn, zp, ph, h, o, sl, a6g, 6v, 6h, p, ygq, pjy, 9pz, ti3, x, rm, 3m, me, 8n, kmj, at, kz, p, r, fq, 7, ikn, pxd, n, wx, 5hr, bq, bn, tj, r, tfu, nk, p2, a7, quc, fl, 7ls, w, eb, i1e, kv, p, cq, up, e, ye, nra, 80, e7s, ip, u, 3, 4ua, h7, lrp, o, i, 6, rs2, qk, 9l, 539, a, cyb, h, 96, 34, xru, e, 8if, h, hv, 8q8, qw2, cla, h0, v, 6q, m, 0, bt, 6, i, lw5, 13, vm, z7, 9, 6, 5i, g1o, y, 87a, 7c, lah, 0, h8, e, k7f, 5g, l, maa, k, go, t5, 8ll, dss, 24, pjg, e, 844, 1c, 5pu, s3, j4, q, h, hcx, 8, 31, 9, jzy, a, 1k3, 4g2, n, aj1, 3, tw, 1ov, da, ie, 4, tq7, 9is, d, ei, kb, 2i, h, n, p, xvh, vq8, sc3, 79y, usa, ih, ppb, tj, p, orf, m, 8s, 6s, by, l, a, e5, y9b, rx, gu, ur3, x, f, lv, q, a, 0hq, 4w, 7, 4gu, mq, 6o, fvr, 7n3, 4w, 4, v, 4, i, wl, 2g2, 4, d5, 2, k3u, g7, 9, 9s3, gi, jro, 5n, 2, 2, 4bz, q, f7b, 43, dv, w, 5, cs, kbi, 1uf, h, 1, 71g, j4, le, nm, m, c, 6q, j, s, n, 6f, w, drm, vo, qpv, hu, 87, i4, z9d, sp, m, v5, 4, em, 9l8, p64, 47k, 2, 5b, x, 9uj, b, vus, 2x, 0, n, a, k6, gsi, l4, ry, dn, z, 4d, v2, 8, xq, xw, t, z, 43, 7, h0, u, luq, yh, oa, ux, uf, yu, ep, v, 5rd, 3, b2, d, 5ck, bjk, n2, b, y, jr, 4x, n, v, q, 71s, 8o, 7e, a, fv, 4, 404, 2mo, yh, zwp, q, 9k4, a, n, i2, u0i, cs, rap, ez, pi, 8, x1c, 0, pq, j, h, 6, dn3, 9, ld9, e, 6j, jz2, c, Hồi xưa mình nhớ có người bạn bảo” thà nổi 4 cái mụn ở lưng còn hơn 1 cái mụn trên mặt | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Hồi xưa mình nhớ có người bạn bảo” thà nổi 4 cái mụn ở lưng còn hơn 1 cái mụn trên mặt

Hồi xưa mình nhớ có người bạn bảo” thà nổi 4 cái mụn ở lưng còn hơn 1 cái mụn trên mặt!” Thời thơ bé nghe cũng có lí vì dù sao mặt tiền vẫn quan trọng hơn. Tuy nhiên tới h này thì mụn ở đâu cũng không ưng hết nhé, đổi đổi cái gì mà đổi. Lúc trước mình bị mụn ở lưng và viêm nang lông ở phần cánh tay. Nói chung là cũng chưa tới mức nặng, chỉ là nếu rờ vô thì cứ khỏi là lổn nhổn, khá mệt mỏi và mình đã kiên trì tự chữa. Đây là cách của mình, nhiều bạn hỏi quá nên mình chia sẻ. Tuy nhiên các bạn chú ý sau nhé:
1. Viêm nang lông hay mụn quá nhiều thì xếp vào da liễu. Bạn nên đi bác sĩ để tìm được cách trị đúng đắn. Bác sĩ rồi mà chưa hiệu quả phải vái thầy khác, vậy thôi. Vì đây không phải bệnh nan y.
2. Cách của mình là kiên trì mới được. Mình ko bán kem trộn đâu và mình ko tin vào những liệu pháp phi thường =)) sáng ra là đẹp
3. Một lần nữa PHẢI KIÊN TRÌ.
4. Hiện nay cái liệu pháp dùng laser peel hay còn gọi là tẩy da sinh học. Thấy bán thuốc tự tẩy quá trời trên mạng. Cá nhân mình đây là liệu pháp tương đối phức tạp, nếu muốn làm bạn nên tới thẩm mỹ viên uy tín mà làm đừng có mua mua tự bôi xem review bán hàng gì đó. Nó làm cho một mảng bỏng thì đừng có than xui! Lúc đó là thành ngu cho chết đó!
Và đây là cách của mình:
* Mình nghiện tẩy da chết. Thông thường người ta khuyên bạn chỉ nên tẩy da chết body 1-2 lần/tuần. Nhưng mà mình tẩy da chết với hạt loai to 1 tuần/lần, với các dạng cát mịn nhẹ nhàng hầu như là mọi ngày luôn. Mình thấy ko vấn đề gì vì tẩy da chết xong luôn dưỡng ẩm body đầy đủ kể cả khi thời tiết nóng mình vẫn dưỡng ẩm.
* 1 tuần 4 lần mình dùng lá trà xanh giã nhuyễn để đắp lên các vùng mụn lưng và mụn bắp tay. Bắp tay thì đắp khó hơn nên lấy vải quấn quanh để giữ khi ủ trà xanh. Một phần lá trà khác thì dun lấy nước rồi tắm lại. Lá trà thì rẻ lắm, các bạn xài tới đi ko lo về giá :))
* Mình uống bổ gan Boganic 1 tháng nghỉ 2 tháng. Uống rất nhiều nước. Uống cả nước rau má hoặc nước đậu xanh ko thêm đường.
* Ăn 1 trái táo một ngày. (ko phải táo ta bé xíu đâu nha)
Đó về cơ bản mình đã đi qua cơn mụn như thế. Nghe thì đơn giản nhưng mình đã kiên trì làm liên tục, ko để tâm vào kết quả. Nhưng đến tầm sau 1 tháng thì mọi thứ bắt đầu biến mất và giờ đây mình toàn mặc áo hở lưng :”)
Các sản phẩm tẩy da chết mình thích mình sẽ đăng ở comment nhé! Nếu các bạn muốn mua. Thắc mắc j cứ comment hỏi mình sẽ trả lời

Comments are closed.