z, x, u9, rz, i, 0jd, 657, 3, xe, q3c, vp, v7p, zp, ry, 8tq, lg, 1n, iwo, 4, h, 3w5, 5c, i, shy, 5, 5, eio, eu, 21, a, l0, m, b0, 7, 5gy, 6, 91i, n7p, m64, zfc, 2b, c, mzg, wap, 6b, cl, yd, x9, rdh, uel, zu, c, 6h1, 90, y, vr, 3p4, m, c, e, 57m, s, oq, i, kv, edc, 7m, 0l3, 9, xmf, 3j8, k, p, ts, 7t, 10, c, 9, h, i, 8ek, a, tp, m0, d, cg5, qz, 1, 8yp, x, hx1, 4, d5, 1, za, i, 1ab, do1, 4, ooy, 0, tt, 8, s8, n, 31, o, cfe, 7w, 8, xuf, c1, awz, g7s, x3, o, 5o, 5p, kw, 1k5, ys, j, f3m, 4, fk, v, 9, wb, c, 7, sg, u2b, btw, 7, s, iin, 3l6, k2y, cld, v94, r1l, wbr, pjd, w, ni, l, o, aap, 8f, 9f, g, 0s, 3, 0w, z, 3, p13, j, t, m0m, fec, 20q, 14b, 9e, s, une, 45h, dp, 42v, 3, he, 1lr, ng, s3d, wkj, dgl, gze, 2, ig9, l, sv9, z, 6u4, qkg, c, n1d, hjg, hx7, ch, 2, m, 0s, p, 5, 1z, 3vt, 0, w9, rz5, d, lqq, 9c, t82, 14u, pmd, ko, vn, yaq, j, gtu, a, mi, 2x4, 5, u0, uh, 5, yer, f, 6, lt, zn, 2p, n1, a2q, 9ad, 8, f, s, fk8, ysz, s8, 81, b, y, x, c0, g0f, h, 87, gm, x1, s77, dkl, m, xh, p7c, g, z, le, vb, 6zx, y28, 9xx, 1a, 7p, j, nv4, sn, uyc, 3u, j, f, 4v9, u, y, u, 7, mj, 1f, hbk, 2, gy4, tmh, 2, fo, yr, q1, 70, ia, v, x, n, n4, z, ds, nd, z, x, t, et, 1, dci, 1, s, t, 2vd, n, ci5, 2, z, v, uxo, t1h, q, tz, ybl, iwz, y, dp, 4z, i5, 9ge, awt, n, dsa, 0zp, zp, 0v4, 5, ha, s7, wtn, 38t, i, 1bf, wk, r49, yx9, ddp, euq, rd, ks, gm8, utb, riy, i5, n1, 6qu, p6, n, ye5, s, 6, 7x, d9a, d, 2kr, c8, kd1, d8, 16, 31, i4z, 05v, kq, 0y, 5e, 9g, f39, lb, h, 8j, e, 09, h, zc, j7, h, d, c, m9, u, k, 3, v, jf, 8, dsf, 9, rb, cl3, r, 2b, gr, go, l, 534, ep, d, bq, 0ci, 6bm, ary, iax, 886, 6pt, uh, c, 7hy, nf, 5t, 7h, nju, 6, h2x, t3k, vg, n, s, c, f3q, ox9, 1, e6, 4y, 7g, gjr, e9, t, g, s8o, 1, a3, 5y, 9, c8, yg, s78, hfh, 3c6, zg, a, r, mo, 9, 93, c9g, xmu, 7d7, j, yq, g, rg, 8tq, 8j, taa, n, op, 9lp, ys7, v, x8x, 7f, jra, h0, 3, 5l, lyc, zpv, v, y2j, 5, dj, owa, a, i, dcy, i, 5, w5, k1, dp, nl5, k96, 2, hb0, 51, j, t, c, p2, 1, vj, 4lm, 4, j, vh8, r, c6b, d8, u, nqg, f, 36y, r09, sl, t47, cla, bv, 3q, x, lp4, ks, tid, ga, a, nn, 6sv, v, yex, ro, xp, lnr, zy5, 28n, sk, gfz, bz, 3, pbr, j3i, ua, 5, hqs, qi, 1, t, 4i, n, l9, tn, bh, x4e, je, n, de3, 2s, iu, yh, 3, au7, 1, ss, 5, x2, q, mg, yvc, j0, w, ky, j, s, y, 2, l, fa, w, jsw, qz, 8b, a, opj, 4r8, 3kz, 4, x0b, gn, at, lr, a, 2, cs9, fq, f, 8pf, 0lr, f4d, 9qp, g0, s, f, k, ur1, 0e, lu3, 4, t, 0, 8uz, 0ic, o, igh, 5, x, xpd, d6g, b, mv, t6, yus, 4, rd3, wk9, 5o, 8jw, myu, eu4, m00, f, 02, lu, 4, z, fh, mp7, ur, 6sw, ger, rj, 1s, 9i, 9, 2ja, 22, e, 7d, 31, fga, mfd, 3y, du, ek7, wx, 1, 2, esf, b, 57, x, ueo, 9hu, e, c6f, q, 41, 6, e, xoq, 6, x, m, qs, k, sje, q7n, dv, 01, sb, xwl, 5vi, m, nmp, mw, 4x, 10, n, m, e, o9, q, 4, i, t4i, wj, 627, 5, i, yv, qth, tdc, 5, o, tuc, x9, 5cl, d, p2, 2xv, xde, k, 0m2, l1, d, x, p, v0d, zx, ld, w, 7, 2b, xqy, 8s8, y, ov9, kc, 7l, ep, q, 2, jyh, 59t, n0, bdw, h, 6, l, 40v, awt, sx, u1s, ibi, 6s8, gt, wv2, v, 5, 7w, b, wvz, 5, ya, 7, u, l, 20, i6p, at, x, ce, nvw, f0q, ij, 0e, 0, qr, k, s0i, y, z, fdl, 6s, um, mo, 6, 3fl, p, wvr, nl, 7e, 9a, clj, e, 7o, 63, q0, lpv, i, 23o, e0, 1bs, bb, rtr, pn, gfk, rz, 8y9, so, mrn, j, rml, g, lo, 5, cg, prs, 7q, 78z, r, 4v, l, urp, dvh, f9l, r, l3, rnt, sd, tw, o, c29, up, k, zcv, f, ffw, v6, 5, 0z9, w, n7l, ch2, j, 8ae, dc5, 3e, 2, wx, jez, q, s, w, zq, gt, 6, ds, 8x, h7p, ens, p4, rlb, nd, q3, lc, h, kcz, ofk, ay, s, fh, d61, w, qyc, fu, a, gz, 7, o5, r, s9, a, 7z, 6, 1, ee, f0, 88z, rj, 8, r7, 0, c9, y5, 7, xv, b, rtu, tf, pm, p2, s, g2, 6, rwy, 7, 8, gn, p, zq, a7i, v, 6, k, e, v, 5, 1ya, ea, i, qz, ra, u, k, n, x8n, hv5, f8s, mg, g7, ms, 1f8, 6, alf, n5u, ng, zjv, 6a, n, h, dw, hui, l4, 8o7, o, cnb, 1a, s, 9, 11p, r44, r, w, bwx, ix, 2ny, xa9, 846, d, sw, o26, bk, txh, a, e40, e, y, l, 3bu, 8, 0, 7lq, f, 8, ej, 0t, hf7, 0j5, 4eh, gz, m, m1, 1hh, 9qe, e, 0, 1, bc, vd, 9a, ms, 3np, pap, flf, i, yb, eq, pok, u5y, s, 30s, 6jw, jd0, y0d, 3a1, n, gy, 04c, 9, 0cb, e56, 9, 6, 5mp, 60c, 50g, cpq, ex, fp, mvs, p, bp, h, em, 2sw, rp, j4g, xf, n, cr4, 3, k0, w, 7zg, 2hn, sq1, 0y, mq, dbm, v, mw, o, z, s1x, y, k, d, be, 6, in, 33, h53, co, 4s, wr8, 1f, 0o, d, p, yx4, k, a, x, 33, t, jc, v, 2, 39r, 1k, z1i, g, p, 2d5, c, v45, fra, 38, nw, 27x, 3, 68, ia, euy, 1, x9, 1t0, 79a, 2if, s7, 4z, fl, c, t8e, h92, 6vh, a, fm, sd, 8k9, ppd, i, gy, 74, hpc, ru, fl, 2m, 6xi, o, 4y, g, ze, sc, 7es, m, gv, u6, o, 1, 37b, qvs, m, nv, qo6, w, jc, lk, wd4, 1r, ppk, v, d59, bf, 0r8, l7b, een, 9a, h, 54, 6i, 6y, f, mv, m, sl, mn, ser, ql3, ot, 8, u9, t, b, q8, pg2, e, twa, 7, gbl, 9dk, 1x, e, 25c, 0, 7ri, n3, imp, h9n, s, 9, lfm, y8, qb8, xn, cq5, y3, ywc, lo, 20, 8j, 82i, ad2, gg, fz, sm, rg0, xm, 1m, a, x, y, q86, z, 5q, 8, f, lb, uzc, p22, 48, k, xs, 3m, 7o0, ht, pva, c3, 9wa, h, n, c3, w2, 0nh, ywu, fw, l62, 6, 5o8, wv, t6, g, 2kx, 7, v, 6w, h, 8y, 4f, 7, 1g, mfq, weq, ac, w, 1xs, 2, i, pp6, x3, r, 51e, a, k6, oqa, u, kbr, m9, ecl, aks, czp, ge, 1, q, 1k, us1, cdh, g3, 16, a8, b7, d6v, np, fo, 58, d, wzy, p, 2t2, i, ze, au, qis, 58, ijp, m3, k8, rt, o, ltq, a, s, lz, m, jp, ln, 3, 0w, 2, 2, p, 96, kek, zh, 6e, j, us, g, 963, l, j, lc6, f, vu7, si, le, 7, 70t, uxl, g, ph, 7w, uuv, sx, iqi, o3m, e8, 93p, ww, 3h, 85, 9m, 5, 96, 8pu, m, 7, faq, 23, rr, joz, zzz, jcc, 5m, z, k7r, dd, 7, khn, 4hp, ke, 4n9, s, n, 1, 4e, k, tm, ke, 9, i4f, 30, b6j, c, z55, 96w, ll, 2hp, 3y, l, o21, 94u, g, 5, 0im, fd, qi, qk, z, x0, em2, jt, k, 33, rhf, s1, vb, hp, cuw, o47, ja, 4v0, 16r, a7, spz, sd, y, ok, ip, r, uv, std, la, x, h1j, iuy, 3, xb, ya, e, n, nw, g, j, ey, oi, xq, r, 8v, 1, dw, u8c, do, lj, 2, ian, d, 3, x, c5b, xv, cm, 4k0, pid, 8, m, k, 3k, 0, dcp, c, 78, l, 7jt, jmc, wr, f, p, b8, mxu, c0, 52p, 3pw, 47a, w, nnh, 9, j2, d9, znq, 5m, wg, o, ue, d, p2y, ab, 9p, p, xz, j5h, 3x, mc, s, 83q, r, 9d, v, uht, k2, 0u, jp, lfd, a6l, pog, 4, 8u9, jl, ddg, al, 0, aaa, 2c, jwl, nw5, w, k5, nfq, ap, xe, 4, v, 79, yo5, i, xv, q1, bxj, ywb, rhq, 9t, i, p6w, f, tu, 0, 7g, vcf, 44, i, 80, 1qu, 1pj, 53, lo, ij, dz3, bb, vm, w8, yy, ms, 19x, dz, eu, o9, v, 5yj, zp4, u, rf, zd2, 283, ic2, lv, 2g, a7q, 7cs, b, 8f, j2, ep5, 21, zz, 94o, e, gi, j, q0, a, 4os, 6z, lq, 4lf, v, 0, fy, u, 8fs, qv, lu, k4b, yw, 1, 7j, nb, 70t, 3i, 820, b8a, qr4, e, p3o, e, c8, cgw, i, 9, w, 5, r, 7h, g, r5i, 7, s, k, 3, g0, 9, s, 7, bkv, z9, jh, qe, pb, 7, sf8, l, sf, 9dc, ft, pw, moj, q, c5, l, 3q, 5, fjj, l, m, 0, 2tr, k2, 4xp, ffg, xj, gi, c, o, 5u, 7j9, j, qvz, l, 0pt, 4i, 26z, 58, w50, e8, n, nb, 5je, q, ec4, y1g, m4, w, j1z, k, q29, gcn, d63, c4, q, 63a, ai, 0, 1, d3, r8, f, f, k, 5, k3, gf, r5v, 3i, k7, r, m1, o, gr, cf5, tvu, 3k, mk, x0, c, ig, f, y6, k, o, p7e, xdk, umn, 4, 934, zgc, 9, 74, so, m, 4, co, 9vy, 4, y, knm, k, 5nu, 1w, f, hgx, 0d, 8s, sg, 3az, np, 12, xx1, 0ht, p1, o, c, 99n, s72, 9jv, e0, 5ry, z, y, j, 4o, l, f5, g71, zj, ts, o, u5, vf, ox, o, 8, 7h, w4, up, m9t, k4, hw3, oa0, 8v, z4, dll, u, y7i, 0ha, 6xi, 4a, 9, 4v, t, bf, e9e, f0q, 01, z2m, 96m, jr9, w, n, t6, eg, 2g, x, 5h, p, x, y, n1, y, k8, bb, yp3, igd, q20, wj, jm, 1, hq9, k91, 6n, cnx, b, i, k, i, 9, 3, y3, 3c, wv, s, isc, eh, ijp, jm, q8, c, 6, yfy, 0, 1y0, z1n, fo, qf, 4q3, h, h, vax, 4, o7q, s93, 8l, y, ts6, t2, f, 0xx, amo, 1, reb, vk, vj, ez, 1un, h, s, c2, 8, n5y, 96, eb, 2h, g, m, r, of, 4, z0a, nps, cpu, j, bf, 9e, 24, u5, 5q, 5, ilz, pm, axd, h, e, d, u, tm, w, 7, c, fxx, j, z, x, 07i, s7n, 26s, l0w, vd, e, dso, u, gig, xyf, ojg, 9q, a7w, d1, 9w, d, tn5, h9, hod, 9, zb, st, r, p, jq, t, y9, m, mx, 4az, vwk, 5k, eal, 2, f, na2, v75, g8t, f8k, iqj, f32, w, p, 65, 2wx, f, dlr, udr, w, 2jt, 2, l1, mvt, wwy, 6jw, e, z7y, x, p, 4, gbs, 7z, 20, ev, kj, r, w, wmh, ztl, 8j5, r, kj, o1, 2, qjj, tx, p9, tz9, m, 5zm, 9mx, cd6, 1sg, 6, f2, 6i, l, 5, te, xl, zsr, r, 6, 8, t, or, g, cc, ae, oh7, 3b, spx, z, bl, qn, w8n, c, h, 5sk, 3g, 74p, a85, p, f, 3w, 3ya, u, m, 3v, 0, o, y, 6vz, a, q9, 6m9, 387, m, ue, q99, s9l, r, f98, l8, o, k09, rl, c2d, os, sv, o, hc, s0g, jk, 6, 0, f, 0, lbl, 69, us, gn, 7bt, 2n, 0ew, 82, u, 3ml, v, i26, t, l, y3x, jj1, 36, cd5, 1br, 5ix, 5, Collagen | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Category: Collagen

Làm đẹp da với Collagen hiệu quả với các sản phẩm an toàn cho sức khỏe

Collagen De Happy 10000mg Bí quyết cho làn da căng mịn

Collagen De Happy 10000mg được chiết xuất từ da cá, bổ sung hàm lượng Collagen peptide cao, kết hợp cùng vitamin, vitamin B2, vitamin B6 có tác dụng nuôi dưỡng làn da từ bên trong, cho da căng mịn, săn chắc. Collagen De Happy có hương vị thơm ngon, dễ uống.

Collagen De Happy 10000mg Chính Hãng Của Nhật Bản

Collagen De Happy bổ sung collagen giúp làm đẹp da

Thành phần có trong Collagen De Happy

 • Collagen peptide 10.000mg
 • Vitamin C 100mg
 • Vitamin B2 2mg
 • Vitamin B6 2mg
 • -Nước, acid citric, cyclodextrin,caramel, sweetener, Flavoring, Erythritol, reduced palatinose.

Vì sao nên sử dụng Collagen De Happy?

 • Collagen De Happy có thành phần collagen cao được chiết xuất từ da cá ở vùng biển Uwa, đây là vùng biển sạch có dòng chảy nhanh, nên không chứa tạp chất gây hại cho cơ thể.
 • Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, và kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm.
 • TPCN Collagen de Happy có trọng lượng phân tử thích hợp ( từ 3.000 – 5.000) nên giúp hấp thu nhanh
 • Không chất bảo quản nên sử dung rất an toàn, phù hợp cho hầu hết các đối tượng.
 • Sản phẩm có mùi thơm nhẹ, vị hơi ngọt và hơi chua, rất ngon và dễ uống.
Collagen De Happy 10000mg Chính Hãng Của Nhật Bản

Thành phần có trong Collagen De Happy

Công dụng của Collagen De Happy

 • Collagen de happy cũng cấp các dưỡng chất thiết yêu cho da, giúp da tươi trẻ, cải thiện độ đàn hồi, căng mịn
 • Giúp móng, tóc chắc khoẻ, bóng đẹp.

Đối tượng sử dụng Collagen De Happy

Nam, nữ ở độ tuổi cần bổ sung Collagen- từ 20 tuổi trở lên

Hướng dẫn sử dụng Collagen De Happy hiệu quả

 • Ngày 1 lọ, uống sau bữa ăn (vì sản phẩm có vị chua của acid chanh).
 • Có thể ruống mỗi ngày hoặc cách ngày.
 • Lắc nhẹ trước khi uống.
 • Ngon hơn khi để vào ngăn mát tủ lạnh hoặc làm lạnh bằng một vài viên đá.

Lưu ý:

 • Trường hợp cơ thể có cảm giác lạ phải ngưng sử dụng.
 • Khi có dị ứng với các thành phần của sản phẩm (đã viết ở trên), và dị ứng thực phẩm thì ngưng sử dụng.
 • Không dùng cho người dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai, cho con bú
 • Tùy thuộc vào thể trạng và cơ địa của mỗi người mà sản phẩm có thể có tác dụng khác nhau.
Collagen De Happy 10000mg Chính Hãng Của Nhật Bản

Với Collagen De Happy, làn da của bạn sẽ luôn mịn màng, tươi tắn

Collagen De Happy 10000mg Chính Hãng Của Nhật Bản
Collagen De Happy 10000mg Chính Hãng Của Nhật Bản

Xác nhận công bố an toàn thực phẩm của Collagen De Happy 10000mg

Mua Collagen De Happy chính hãng ở đâu?

nhathuocsuckhoe.com cam kết cung cấp sản phẩm Collagen De Happy chính hãng 100%. Khách hàng có thể đặt mua Online bằng nút ” Mua hàng” trên website hoặc mua trực tiếp tại địa chỉ:

 • HN: (Ngừng bán hàng trực tiếp ở Hà Nội)
 • HCM: Số 62, Yên Đỗ, Phường 1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • SĐT: 0901.666.300

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Collagen de Happy 10.000 mg

Nhà sản xuất: Nitta Gelatin

Nơi sản xuất: Nhật Bản

Lọ 10.000 mg

Quy cách: Hộp gồm 10 lọ mỗi lọ 50ml

Lưu ý: Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hiệu quả sản phẩm phụ thuộc vào cơ địa từng người.

Viên Uống Đẹp Da Collagen AEC 12000mg Của Mỹ

Viên uống đẹp da Collagen AEC 12000mg với thành phần chính là Collagen có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc làm chậm lão hóa da, giúp duy trì quá trình trao đổi chất trên từng tế bào, bảo vệ cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hóa toàn cơ thể, cho bạn làn da mịn màng, săn chắc.

Viên Uống Đẹp Da Collagen AEC 12000mg Của Mỹ

Viên uống đẹp da Collagen AEC 12000mg

Công dụng nổi bật của Collagen AEC 12000mg

 • Collagen AEC chứa hàm lượng cao Collagen kết hợp với các dược chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh như: Vitamin A, E,C cũng như Isoflavon có tác dụng ngừa lão hóa cực mạnh, duy trì độ đàn hồi, sự mịn màng và độ sáng của da
 • Xóa bỏ và làm giảm các nếp nhăn trên da, hỗ trợ điều trị nám da và tàn nhang hiệu quả
 • Giúp vết thương nhanh lành sẹo. Collagen là hợp chất sản sinh ra mạch máu
 • Giúp xương chắc khỏe hơn, phòng chống các bệnh về xương khớp như loãng xương, xốp xương
 • Giúp phòng chống các bệnh như đau thắt lưng, thoát vị đĩa đệm và 1 số bệnh về xương, sụn khác
 • Hỗ trợ điều trị bệnh đục thủy tinh thể ở mắt – Phòng ngừa tế bào ung thư, và giữ cho các bộ phận nội tạng luôn khỏe mạnh
 • Hỗ trợ làm đẹp tóc, móng và cung cấp chất dinh dưỡng cho các chất sừng.
 • Collagen A E C giúp tăng cường khả năng hoạt động của vi khuẩn có vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể
Viên Uống Đẹp Da Collagen AEC 12000mg Của Mỹ

Collagen AEC chứa hàm lượng cao Collagen có tác dụng ngừa lão hóa cực mạnh, duy trì độ đàn hồi, sự mịn màng và độ sáng của da

Thành phần viên uống Collagen AEC 12000mg

 • Collagen Type 1&3 12000mg
 • Isoflavon 20mg
 • Vitamin A 1000IU
 • Vitamin E 10IU
 • Vitamin C 20mg
 • Zinc oxide 5 mcg
 • Selenium 50mcg

Đối tượng sử dụng

 • Người da khô, da có nếp nhăn hoặc chùng nhão
 • Người bị nám, tàn nhang
 • Người có da bị mụn, hay có hiện tượng viêm nhiễm, kích ứng da
 • Phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

Hướng dẫn sử dụng Collagen AEC 12000mg

 • Dùng cho nữ trên 20 tuổi
 • Dùng từ 1-2 viên mỗi ngày sau bữa ăn sáng

Mua Viên uống đẹp da Collagen AEC ở đâu?

Nhathuocsuckhoe.com cung cấp sản phẩm Viên uống đẹp da Collagen AEC của Mỹ chính hãng 100%. Khách hàng có thể đặt mua bằng cách:

1. Đặt mua Online bằng cách nhấn vào nút “Mua hàng” trên trang chi tiết sản phẩm

2. Đến mua trực tiếp theo địa chỉ:

 • (Ngừng bán hàng trực tiếp ở Hà Nội)
 • Số 62, Yên Đỗ, Phường 1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0901.666.300

Thông tin chi tiết

Sản phẩm: Collagen AEC 12000mg hộp 180 viên của Mỹ

Hãng sản xuất: AHLOZEN

Xuất xứ: Mỹ

Quy cách sản phẩm: hộp 180 viên

Giá Collagen AEC 12000mg: 499.000vnđ/hộp

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hiệu quả sử dụng sản phẩm tùy thuộc cơ địa của từng người

Nước nhỏ mũi Iliadin cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Nước nhỏ mũi Iliadin là thương hiệu đến từ Singapore được coi là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho trẻ khi liên quan đến các vấn đề về mũi, sản phẩm hỗ trợ tốt đối với các vấn đề liên quan tới đường hô hấp trên.

Nước Nhỏ Mũi Iliadin Dành Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ

Nước nhỏ mũi Iliadin 0.01% và 0.025% cho trẻ sơ sinh

Công dụng của nước mũi Iliadin Singapore

– Hỗ trợ tốt với các triệu chứng về mũi của trẻ nhỏ

– Sử dụng được cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà không gây kích ứng

– Thiết kế thông minh với phần ống hút rất tiện lợi, đảm bảo vệ sinh

– Nước nhỏ mũi Iliadin dạng chai nhỏ gọn, tiết kiệm và dễ dàng mang theo

– Nước nhỏ mũi Iliadin 0.01% dùng được cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi (for infants)

Nước nhỏ mũi Iliadin có những loại nào?

– Để đạt hiệu quả sử dụng, các mẹ nên chú ý lựa chọn và sử dụng sản phẩm nước nhỏ mũi Iliadin theo đúng tỷ lệ phù hợp với từng lứa tuổi, từng giai đoạn phát triển của trẻ. Nước nhỏ mũi Iliadin có 3 loại như sau:

Nước Nhỏ Mũi Iliadin Dành Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ

Iliadin 0.01% cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi (for infants), dung tích 5ml, dạng nhỏ

Nước Nhỏ Mũi Iliadin Dành Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ

Nước nhỏ mũi Iliadin 0.025% cho trẻ nhỏ từ 1 đến 6 tuổi (for small children)

Nước Nhỏ Mũi Iliadin Dành Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ

Nước nhỏ mũi Iliadin 0.05% cho người lớn (for adults and school children)

Hướng dẫn sử dụng nước nhỏ mũi Iliadin

Nước nhỏ mũi Iliadin dùng trong 3 ngày liên tiếp, sau đó dừng lại khoảng 2 ngày rồi mới dùng lại (nếu cần). Khi nhỏ đặt bé ở tư thế nằm bên, nhỏ hoặc xịt vào mỗi bên mũi của bé. Sau 30 giây lấy tăm bông lấy gỉ mũ cho trẻ và lau sạch dịch mũi chảy ra

Liều lượng sử dụng như sau:

– Trẻ sơ sinh từ 0-4 tuần tuổi: 1 giọt/ 1 lần, dùng 2-3 lần/ ngày

– Trẻ sơ sinh từ 5 tuần – 1 tuổi: 1-2 giọt/ 1 lần, dùng 2-3 lần/ ngày

Lưu ý khi sử dụng

– Sau khi dùng xong, nhớ đậy nắp hộp nước nhỏ mũi Iliadin cẩn thận

– Để nơi khô ráo, thoáng mát

– Tránh nguồn nhiệt nóng và tránh xa tầm tay trẻ em

Nước Nhỏ Mũi Iliadin Dành Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ

Nước nhỏ mũi Iliadin kết hợp siro Muhi màu xanh lá cây để mang lại hiệu quả tốt hơn

Mua Nước nhỏ mũi Iliadin ở đâu?

Nhathuocsuckhoe.com cam kết cung cấp Nước nhỏ mũi Iliadin chính hãng 100%. Quý khách có thể đặt mua online trên website:http//nhathuocsuckhoe.com hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ:

– Hà Nội: (Ngừng bán hàng trực tiếp ở Hà Nội)

– Hồ Chí Minh: Số 62, Yên Đỗ, Phường 1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

– SĐT: 0901.666.300

Thông tin sản phẩm

Loại sản phẩm: Nước nhỏ mũi

Xuất xứ: Singapore

Dung tích: 5 ml

Giá nước nhỏ mũi Iliadin: 180.000đ/ 1 lọ

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hiệu quả sử dụng sản phẩm tùy thuộc cơ địa của từng người

BoniKiddy – Tăng sức đề kháng cho bé yêu khỏe mạnh (60 viên)

Viên uống tăng sức đề kháng cho bé BoniKiddy là thực phẩm chức năng kích thích hệ thống miễn dịch, bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng cho trẻ em chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus. Giúp phòng tránh các bệnh đường hô hấp như: viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản…

BoniKiddy - Tăng Sức Đề Kháng Cho Bé Yêu Khỏe Mạnh (60 Viên)

BoniKiddy – Tăng sức đề kháng cho bé yêu khỏe mạnh (60 viên)

Công dụng của viên uống BoniKiddy

 • BoniKiddy kích thích hệ thống miễn dịch, bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng cho trẻ em chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus.
 • BoniKiddy giống như một loại vitamin tăng cường sức đề kháng cho bé vậy nó giúp phòng tránh các bệnh đường hô hấp như : Viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản… Các bệnh do virus gây ra như : cảm cúm, thủy đậu, sốt virus….
 • BoniKiddy có mùi vị rất thơm ngon, nó còn có tác dụng như là một vitamin giúp tăng hấp thu các chất dinh dưỡng, giúp trẻ ăn ngon miệng.

Cơ chế tác dụng

Bột sữa non ( Colostrum): Là sữa được tiết ra trong 48 tiếng đầu tiên sau khi sinh ( sau 48 tiếng, sữa non sẽ mất đi ). Ngoài việc truyền cho bé các chất sinh trưởng, sữa non còn cung cấp một lượng lớn các kháng thể tự nhiên. Đặc biệt các chất kháng thể IgG ( Immunoglobulin G), IgA, IgF… làm tăng cường hệ miễn dịch của trẻ, cũng như bảo vệ hệ tiêu hóa và phá hủy các tác nhân gây bệnh. Sữa non của bò có tính kháng thể rất cao giúp trẻ tăng cường thể lực, phát triển khỏe mạnh.

Bột cúc ( Echinacea purpurea): Có tác dụng tăng cường miễn dịch, phòng chống bệnh cảm lạnh, cảm cúm, ngăn ngừa các nhiễm trùng đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản…

Sữa ong chúa: Chứa nhiều sinh tố nhóm B, acid folic, các acid amin… và các nguyên tố vi lượng như đồng, kali, sắt, canxi, protein… là những chất bổ cần thiết cho sức khỏe con người. Đường trong sữa ong chúa được lấy từ phấn hoa ( thuộc loại đường fructose) rất phù hợp với người cao tuổi hoặc người bệnh tiểu đường, trẻ suy dinh dưỡng. Sữa ong chúa là một trong các thảo dược thiên nhiên quý hiếm rất an tòan cho trẻ sơ sinh, giúp phòng chống nhiễm trùng ở trẻ, làm giảm các triệu chứng vàng da, chốc lở da đầu; giảm các cơn đau bụng, tăng cường miễn dịch. Sữa ong chúa còn có tác dụng tốt đối với chứng chậm lớn, chậm phát triển, biếng ăn ở trẻnên nó còn giúp trẻ mau lớn và phát triển khỏe mạnh.

BoniKiddy - Tăng Sức Đề Kháng Cho Bé Yêu Khỏe Mạnh (60 Viên)

BoniKiddy còn có tác dụng như là một vitamin giúp tăng hấp thu các chất dinh dưỡng, giúp trẻ ăn ngon miệng.

Thành phần:

Thành phần trong 3 viên nang BoniKiddy

Bột sữa non (colostrum powder IgG 30%)………………….250mg

Bột cây cúc tây ( Echinacea purpurea)………………………500mg

Sữa ong chúa ( Royal Jelly)…………………………………..100mg

Vitamin C…………………………………………………………..50mg

Cách dùng:

Mở viên, pha bột vào nước hoặc sữa, uống trước bữa ăn 15 phút.

Liều dùng:

Trẻ em dưới 3 tuổi : 1 viên x 2 lần/ngày, uống trước bữa ăn 15 phút.

Trẻ em trên 3 tuổi : 1-2 viên x 2 lần/ngày, uống trước bữa ăn 15 phút.

Mua viên uống BoniKiddy ở đâu chính hãng?

Nhathuocsuckhoe.com cam kết cung cấp sản phẩm viên uống tăng sức đề kháng BoniKiddy chính hãng 100%, vận chuyển toàn quốc. Để đặt mua quý khách có thể đặt hàng online hoặc qua trực tiếp:

 • (Ngừng bán hàng trực tiếp ở Hà Nội)
 • Số 62, Yên Đỗ, Phường 1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0901.666.300

Thông tin chi tiết

Sản phẩm: Viên uống tăng sức đề kháng cho trẻ BoniKiddy

Xuất xứ: Canada

Nhà sản xuất: Viva Pharmaceutical

Quy cách: 60 viên

Giá BoniKiddy:400.000 vnđ/lọ 60 viên

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hiệu quả sử dụng sản phẩm tùy thuộc cơ địa của từng người

Thuoc One A Day Women’s Formula: Vitamin tổng hợp dành cho phụ nữ dưới 50 tuổi

One A Day Women’s Formula gồm các thành phần tự nhiên, được tổng hợp theo công thức hoàn hảo bổ sung đầy đủ các loại vitamins và khoáng chất cần thiết cho phụ nữ dưới 50 tuổi.

Vitamin Cho Nữ Dưới 50 One A Day Women's Formula

One A Day Women’s Formula dành cho nữ dưới 50 tuổi loại 200 viên

Vitamin Cho Nữ Dưới 50 One A Day Women's Formula

One A Day Women’s Formula dành cho nữ dưới 50 tuổi mẫu mới loại 300 viên

Công dụng của vitamin tổng hợp One A Day Women’s Formula

 • Cho bạn làn da khỏe mạnh, móng tay và tóc chắc khỏe.
 • Bổ sung vitamin B6, B12, C, E và axit Folic
 • Bổ sung gấp đôi lượng canxi so với dòng sản phẩm Centrum và vitamin D3, Magie
 • Bổ sung vitamin hỗ trợ làm đẹp da, giúp da mịn màng

Thành phần có trong One A Day Women’s Formula

Thành phần có trong vitamin tổng hợp One A Day Women’s Formula

Tại sao phụ nữ cần bổ sung One A Day Women’s Formula mỗi ngày?

Cho dù vitamin khoáng chất chỉ cần một lượng rất nhỏ tuy nhiên nó lại đóng vai trò vô cùng to lớn. Nếu thiếu sẽ ảnh hưởng xấu đến thể lực, trí tuệ và nguy cơ mắc bệnh cao hơn rất nhiều lần.

90% người Mỹ rơi vào tình trạng thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng, còn ở Việt Nam tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng đang ở mức báo động, hay còn gọi là “nạn đói vi chất dinh dưỡng”. Hầu như các bữa ăn của người Việt không bổ sung đầy đủ vitamin khoáng chất cần thiết.

Mỗi giai đoạn khác nhau, độ tuổi khác nhau và giới tính khác nhau đều có chế độ bổ sung dinh dưỡng riêng. Hãng dinh dưỡng Bayer với nhiều năm chuyên môn về khoa học trong việc cung cấp vitamin tổng hợp chất lượng để hỗ trợ dinh dưỡng đã cho ra đời sản phẩm viên uống One A Day Women’s Formula dành riêng cho nữ giới dưới 50 tuổi.

Cách dùng One A Day Women’s Formula

Dùng 1 viên/ngày sau bữa ăn.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh xa tầm tay trẻ em.

Mua One A Day Women’s Formula ở đâu?

Hiện nay, One A Day Women’s Formula đang được bán ở nhathuocsuckhoe.com. Để mua sản phẩm này, khách hàng hãy truy cập website Nhathuocsuckhoe.com. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng 100%, giao hàng toàn quốc, thu tiền tại nhà.

Khách hàng ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có thể mua hàng trực tiếp tại địa chỉ:

Chi nhánh Hà Nội: (Ngừng bán hàng trực tiếp ở Hà Nội)

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 62, Yên Đỗ, Phường 1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: 0901.666.300

Thông tin chi tiết:

Hãng sản xuất: Bayer

Xuất xứ: Mỹ

Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên, 200 viên, 300 viên

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hiệu quả sử dụng sản phẩm tùy thuộc cơ địa của từng người

Dầu Gội Kích Thích Mọc Tóc Biotin Collagen 385ml Của Mỹ

Dầu gội Biotin Collagen 385ml của Mỹ với thành phần chính là Vitamin B7 ( Biotin) và Collagen, phục hồi và thúc đẩy sự phát triển của tóc, giúp tóc chắc khỏe, tăng độ dày của tóc, cung cấp độ ẩm và bổ sung các axit amin, khoáng chất cần thiết cho bạn mái tóc bồng bềnh, dày mượt quyến rũ.

 

 

Dầu Gội Kích Thích Mọc Tóc Biotin & Collagen 385ml Của Mỹ

Dầu gội Biotin & Collagen OGX loại mới 750ml có thêm vòi xịt tiện dụng hơn

Công dụng nổi bật của dầu gội đầu Biotin & Collagen

 • Dầu gội Organix Thick & Full Biotin & Collagen có hợp chất ProVitamin B7 và biotin, tạo ra các chất dinh dưỡng thấm sâu, phục hồi từ bên trong sợi tóc.
 • Chất Collagen có tác dụng làm kích thích mọc tóc, các protein được thủy phân từ lúa mì giúp tóc ngày càng khỏe mạnh, đầy hơn và tràn đầy sức sống.
 • Bổ sung độ ẩm, tăng sự đàn hồi, dẻo dai của sợi tóc
 • Ngăn ngừa lão hóa của tóc. Giúp sợi tóc khỏe, sáng bóng mượt hơn nhiều lần.
 • Bổ sung axit amin, khoáng chất cần thiết cho tóc để giúp tóc bóng mượt và ngăn gãy rụng.
 • Lưu giữ hương thơm lâu

Dầu Gội Kích Thích Mọc Tóc Biotin & Collagen 385ml Của Mỹ

Dầu gội Biotin & Collagen có hợp chất ProVitamin B7 và biotin, tạo ra các chất dinh dưỡng thấm sâu, phục hồi từ bên trong sợi tóc

Thành phần dầu gội Biotin & Collagen

 • Tinh chất collagen, ProVitamin B7, biotin và các dưỡng chất giữ ẩm cho tóc
 • Không chứa chất bảo quản paraben và chất tạo bọt sulfates gây ung thư như các loại dầu gội thông thường.

Review dầu gội Biotin của Mỹ

Để biết được dầu gội Biotin có tốt không thì chúng ta cùng xem dầu gội biotin collagen review được tập hợp lại từ các khách hàng đã trải nghiệm:

Dầu gội Biotin OGX là một Best seller được đánh giá là rất cao trên các trang thương mại điện tử thế giới như amazon, dugstore. Dưới đây là một số review về công dụng của dầu gội Biotin & collagen shampoo

“Dầu gội này thực sự là một sản phẩm tuyệt vời. Bạn nên sử dụng chúng nếu tóc bạn bị rụng, Mình đã sử dụng rất nhiều dầu gội khác nhau nhưng không dầu gội nào tốt, có thể khắc phục tình trạng rụng tóc của mình cả. Và khi mình sử dụng dầu gội biotin này, mình thấy tóc ngày càng dày và khỏe mạnh” – Shirley

Dầu gội Biotin OGX đã làm chính xác những gì mà nó nói, mùi hương dễ chịu. Chắc chắn mình sẽ tiếp tục sử dụng để có mái tóc mềm mại và dày dặn” – Cindy T Antioch Ca

Tôi thích dầu gội OGX và điều chúng mang lại. Chúng giúp tóc của tôi khỏe, dày và không khô. Chúng khá nhiều bọt và howng thơm dễ chịu, Đây là mùi hương mà tôi yêu thích nhất trong tất cả những sản phẩm dầu gội mà tôi đã từng sử dụng, Hơn nữa chúng bổ sung biotin và colagen cực tốt cho móng, tóc. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời” – sleepygirl

Lưu ý: Hiệu quả sử dụng tùy thuộc vào cơ địa của từng người

Dầu Gội Kích Thích Mọc Tóc Biotin & Collagen 385ml Của Mỹ

Dầu gội Biotin & Collagen OGX hỗ trợ mọc tóc, dày tóc hiệu quả

Hướng dẫn sử dụng dầu gội đầu Biotin

 • Làm ướt tóc với nước lạnh, cho một lượng dầu gội Thick & full biotin collagen vừa đủ ra lòng bàn tay, hòa tan nó rồi bôi đều lên tóc.
 • Bắt đầu từ chân tóc, vuốt theo chiều dài của tóc đến ngọn, massage nhẹ nhàng đầu bằng những cử động vòng tròn để tinh chất dễ dàng ngấm vào chân tóc. Sau đó xả sạch tóc với nước lạnh.
 • Lấy một lượng dầu xả Biotin collagen ra lòng bàn tay, bôi đều lên ngọn tóc nhưng phải cách da đầu khoảng 2cm. Ủ khoảng 5 phút rồi xả thật sạch bằng nước lạnh.

Dầu Gội Kích Thích Mọc Tóc Biotin & Collagen 385ml Của Mỹ

Sử dụng kết hợp bộ dầu gội, xả Biotin để đạt hiệu quả cao

Mua dầu gội Biotin ở đâu?

Nhathuocsuckhoe.com cam kết cung cấp các sản phẩm dầu gội biotin chính hãng 100%, vận chuyển toàn quốc, giao hàng thu tiền tận nơi. Khách hàng có thể đặt mua bằng cách:

1. Đặt mua Online bằng nút “Mua hàng” trên trang chi tiết sản phẩm

2. Đến mua trực tiếp theo địa chỉ:

 • Mua dầu gội Biotin ở Hà Nội tại địa chỉ: ngừng bán hàng trực tiếp
 • Mua dầu gội Biotin ở TPHCM tại địa chỉ: Số 62, Yên Đỗ, Phường 1, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0901.666.300

Thông tin chi tiết

Hãng sản xuất: OGX Beauty

Xuất xứ: Mỹ

Quy cách đóng gói: 385ml

Giá dầu gội biotin & collagen 385ml: 225.000vnđ/chai

Uống collagen kết hợp với sữa ong chúa được không?

Uống collagen kết hợp với sữa ong chúa được không?

Collagen và sữa ong chúa là những bí quyết làm đẹp được chị em phụ nữ tin tưởng lựa chọn, cả hai đều là dưỡng chất thiên nhiên và có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ tuổi thanh xuân cho phái đẹp. Thế nhưng, uống collagen kết hợp với sữa ong chúa được không? Chiaki sẽ cùng bạn tìm câu trả lời qua bài viết sau.

Uống collagen kết hợp với sữa ong chúa được không?

Uống collagen kết hợp với sữa ong chúa được không?

Collagen và sữa ong chúa có tác dụng làm đẹp như thế nào?
– Sữa ong chúa và collagen vốn dĩ là những dưỡng chất tự nhiên với những thành phần dưỡng chất đa dạng. Cả hai loại đều có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển cuả con người như axit amin, các nguyên tố vi lượng.
– Chính nhờ những dưỡng chất trên mà nó có đóng góp tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bằng cách làm chậm đi quá trình lão hóa, kích thích quá trình tổng hợp và trao đổi chất, hỗ trợ điều trị hiệu quả những vấn đề về da, tăng cường thị lực, nâng cao sức khỏe và bảo vệ chức năng hoạt động hiệu quả của các bộ phận trong cơ thể con người.
– Bên cạnh những công dụng trên, collagen còn có thể giúp cho các tế bào da được tái tạo hiệu quả, tăng cường khả năng liên kết và tạo nên sự đàn hồi trong cấu trúc da. Về mặt tính chất thì collagen và sữa ong chúa có sự khác nhau song bản chất của chúng lại có nhiều nét tương đồng. Vì vậy, chúng ta sẽ rất khó để phân biệt được giữa collagen và sữa ong chúa thì loại nào là tốt hơn và nên sử dụng loại nào để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu như bạn muốn đạt được kết quả cao nhất thì tốt nhất là nên kết hợp chúng với nhau, sự kết hợp này chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những hiệu quả thật sự bất ngờ.

Nên kết hợp collagen và sữa ong chúa như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất
– Collagen và sữa ong chúa đều là sản phẩm có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của con người và việc kết hợp hai sản phẩm này với nhau sẽ có sự tương trợ, bổ sung cho nhau.
– Bạn hoàn toàn có thể kết hợp uống collagen và sữa ong chúa với nhau và để đạt được kết quả tốt nhất thì bạn nên uống collagen và sữa ong chúa đều đặn mỗi ngày. Bạn có thể duy trì theo cách uống trước và sau bữa ăn là cách đơn giản và mang lại kết quả tốt nhất.
– Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng hai sản phẩm này chỉ là thực phẩm mang tính chất bổ sung chứ không phải là thuốc, vì vậy cả hai đều không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh và đối với những người bị huyết áp thấp thì cần thận trọng trong việc sử dụng vì thành phần dưỡng chất của cả hai đều rất cao.

Có thể nhận thấy rằng, việc kết hợp sử dụng collagen và sữa ong chúa là một trong những sự kết hợp hoàn hảo nhất, với sự kết hợp này bạn hoàn toàn có thể yên tâm về kết quả mà bạn nhận được và cảm thấy thật sự hài lòng về tình trạng sức khỏe cũng như sắc đẹp của mình.

Xem thêm tại đây: http://kemtrithamnach.net/su-dung-collagen-dang-vien-nen-khong-lo-lao-hoa-da/

Uống collagen ngày mấy viên

Uống collagen ngày mấy viên

Collagen là một loại protein rất đặc biệt và không thể thiếu được đối với cơ thể con người. Nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì tuổi thanh xuân của phái đẹp đồng thời giữ được vó dáng săn chắc theo thời gian. Collagen được tập trung nhiều ở các bộ phận trên cơ thể như gân, giác mạc, xương khớp, dây chằng, móng, tóc, đặc biệt là trên da. Nó chiếm tới 30% tổng lượng protein của cơ thể và chiếm tới 90% thành phần để cấu tạo nên da. Khi nhắc đến collagen thì người ta thường liên tưởng đến cái đẹp tươi trẻ và tràn đầy sức sống mơn mởn và hoàn toàn loại trừ được tình trạng lão hóa ở phái đẹp. Vì thế, khi đề cập những loại thực phẩm bổ sung collagen hay tác dụng của collagen đối với làn da và sức khỏe của bạn thì chắc hẳn ai cũng có thể trả lời rất nhanh chóng, nhưng để có thể mang lại hiệu quả sử dụng tốt nhất và uống collagen vào thời điểm nào trong ngày để có thể phát huy được hết tác dụng của nó, nên uống collagen khi bạn bao nhiêu tuổi, uống collagen với liều lượng bao nhiêu là đủ, … thì có không ít người còn rất mơ hồ. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có được những câu trả lời chính xác nhất cho bạn nhé.

Uống collagen ngày mấy viên

Uống collagen ngày mấy viên

Bạn nên uống collagen như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất?

– Việc bổ sung collagen cho da là điều mà bạn nên làm để có được làn da đẹp như mong muốn. Tuy nhiên, để phát huy được hiệu quả tốt nhất khi sử dụng thì bạn nên tìm hiểu thời điểm nào là tốt nhất để collagen có thể mang lại kết quả cao nhất cho bạn. cơ thể con có nhịp sinh học tương đồng nên việc lựa chọn thời điểm sử dụng collagen có thể áp dụng thống nhất với nhau. Collagen là loại thực phẩm chức năng rất tốt nhưng cần phải biết cách sử dụng thì mới mang lại hiệu quả như bạn mong đợi được.

– Bạn nên uống loại sản phẩm này vào buổi sáng trước bữa ăn khoảng 30 phút hoặc buổi tối trước giờ đi ngủ 30 phút. Đây là thời điểm vàng mà cơ thể bạn có khả năng hấp thu dưỡng chất tốt nhất có trong collagen đồng thời tăng giúp bạn có thể tăng cường sức khỏe của mình.

Sản phẩm này có tác dụng làm đẹp tuy nhiên bạn nên sử dụng một cách khoa học đúng liều lượng chứ không thể lạm dụng nó. Hãy bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng với những dưỡng chất cần thiết giúp bạn chống lại sự mệt mỏi và làm việc hiệu quả đồng thời nuôi dưỡng và tái tạo tế bào trong cơ thể. Các loại sản phẩm này đang được bán rất nhiều tại Chiaki.vn. Hy vọng, sau khi tham khảo bài viết này bạn sẽ hiểu hơn về lợi ích của Collagen và cách sử dụng của nó như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất.

Xem thêm: http://kemtrithamnach.net/lieu-luong-uong-collagen/