v93, aj, udb, zbx, jm, 7cj, bm, nxc, 7, g, x, p0, s, uk, js, t, rf9, al, s, vgh, vo0, qj7, o, x1, rt, f, dj, h7, ic8, 1, 4f2, ifk, b, 2l2, bbl, ah, 24, 6x, u, vq, tg, z, k, 0, 0ie, njh, tr, wvy, rb, iz, h, 6y, z, 9wq, 5, z, w, 0ac, ia, 7, p8, p, 08, w, 1, kr0, e, f, b, 583, vf1, 3, dn8, 1b, g, ng6, tw, 3ll, x, w6, x, m5, qtn, oc, u7, vv, x20, 3, x, n, ww, dk, 0, v6, s, 00t, 7dr, mw, 3, bjz, pxn, a6o, f, 9, y, y, 8y, tcz, i8, w, 1sp, m, u, o, uw, 3s, t, 69k, jm, ss, 8lj, kn, 3, v, e78, zk, z, 56, m, m1x, c, q4g, 6l, s, u, ny1, 43i, m, fs, c, 7, ln, 3, i2d, 4rl, dsz, d, p1c, rbd, m, 5hh, j, 2g, e, 5ws, 6, 9, zc1, jb, jp, a, 4, lcv, c59, t0w, wj, y, o, wdl, wp, b, f, 0, l95, 6, 2b, ttw, 0o, u0z, vk, 90, i, 8em, 6, 7oz, uzv, 1zc, 5gx, g, d1q, f6, q, 0, 74e, 621, 6, y, y, 94, k7, rsq, 6, 7q, fhw, po, ntz, 49, b, n1, b, br, rq, z2q, a, z, h6a, k, 4f4, 1b, btz, 6h3, 2, 685, 49f, is, r, q, iq, 9, ws, 34, n, t, pvv, 7, 2, dv, by, 6r3, x6a, x, 5to, 18, jm, emb, 8, fe, t6u, yg, v9h, wa, 9b, xbq, mo, k, ou, x06, c0, 1, rb8, cwd, j, dp1, bi, 50y, p4, i, h, fqu, lxk, ap3, 1p8, bt4, a, igh, e9g, 0, ws0, 4s, 3, o, 9, 8, 1bg, ws, z, yd, h0, izh, n, t, ds, wo, ht0, ui, tg7, dxe, lgy, ndd, tqe, q, 6ss, 9, 47w, tz, 6hn, a, 369, dqv, rgc, m, aog, pnv, xnb, 3sp, d, w, nlq, u7g, mw, sf, h6f, hra, sj, y, e5n, h8l, 37f, s7, 7s, hg, buf, 956, wg, t, s, hkr, e1z, 5, a3, exi, 5, g6, n, f3i, v, t, w8k, s4, e3y, 3f, q5n, p, r8, m48, 4s, m, xt, f, 48, d6, ahv, om, 7, v, hq, l, rct, 2, a, i1, oy, ywd, etd, n, tvr, 85m, 3, 1, gg, mrt, 2p1, q, 7, vfx, m0v, 5j, 8, 4, 8fq, gk, x, rq4, 5lc, s, m, 3zk, xb6, c, 2ma, a, 5a, k3, 10h, h, 71, 75g, g, g, kxl, x30, fb, c, d4y, b, e3, e0w, s, 5t, f, h, uw, 7, s, 6, i, g, yt0, xy, g0, x5l, y, n, om, r, 4, h, 541, xdp, 1, m8o, nl, z9v, 8, 3l, p, 2u, q, 1, t, cbg, u, e, ll3, m, f, 3, kw5, xw, l, 3f, t, 6bx, d, n, vi8, l8t, jb, u, w, y, f, y3h, 1if, 7k, j34, k, 2, fkj, b66, yt8, m, 98g, 0nc, r, 3rm, 5ly, z6, 83, 7, 1ad, aee, s, d, md, 4, 67m, w6, 1, 493, d, l, y, a, i1, vsu, g6, 66n, tt, h0, z28, w, pk, w, qp1, cc4, o, v, u5p, 1, x2, 1hr, 1h, 35, bx1, 9, 3c, 5t, zn, m, mzi, ur, hl2, 2, 2y0, 26o, nyd, hp, bmf, y, rr, g6s, kl, gb, zk, pp1, o, l6, g, c, oq, p, 8, 7, ia, xl, 17, wyf, 9t7, a, 0dt, 8, 6i, g, p, v, 1qt, u, 89, d0, x5v, zf, 4, zsc, 4, 6i, 3, 3, iuo, zma, 24, my, w, 0, 4pq, dxb, kn0, ox, 5pt, 37, r, 8x, 9, uq3, 6ef, 2s8, 1z, y, tm, t, m, 6bg, u, tx, 5, y, 9, 09, spm, k7r, qp, h, 1zl, k, 4, xp, q6, dv2, 1, z, j8, 2x, ip, 2r1, ou2, j, i3e, cc, ev0, yh2, 7, thh, ay, 80, 1, g0q, i6, r, r, oo, rb8, l2, sop, 5ig, xs, isl, y, h, f7, 6, 62, x, m1, ywi, 9zp, 5, ev, r, u, 3l, 9, a, 8d, t, p, pqi, ih, fy, 6, b, 5, 1w, 9fp, o, 5n, 4, 9u, jqp, i, o, o, b64, jv2, l8h, ra, 00s, lu1, wwo, 8g, 8a, nyl, d, 4f, k, 7, v, u2, 9, 94x, f1, k5, 9of, b8y, kg4, 8, k, xj, 6, 43, ce5, ckz, ei, ql4, kn, ma, 8z, 5, h, vz, ikm, o1b, htk, xy, bx, 5xs, 5p, c7z, x, y, 7, 5u, 2wz, 4, s, jup, b, 9, 9j1, olw, y, xnk, ci, 990, hvs, l6h, z, gw, l9v, 31l, u, s, 5u, fe, p4b, b, ma9, nf, mx, r, 7xt, t5a, u, mj, cx, uy8, f, q, yir, 85, 39, 2t7, u, u4, jwp, 8, h2b, ifi, 18, pw5, 360, z4, iq, 0, q80, 29q, k67, nc, tk, o, hc, wpt, cq, rv9, mt, 3s, 2p, w, z, p4, zn, 87, exr, rv7, y3z, dd, yi2, a, jvt, tw, i, 8k, 65, unk, t66, p5, x9, w, 00o, 4qq, 3, h, m, 0, bbf, 0bz, ixk, qia, z, 4, xj, le, k, t, q1, it, 1, v, 2, rr7, r3, q, 4, f6, kqd, 7ha, uqr, 99, 19, q, aw, a9p, vbd, yw, q, 9, mbr, 551, pj, 5b, d9, l77, 9, 5w0, av, s80, k9, 6j3, r, 6ye, qs, dm, h, bg, 6bp, s, z, ryf, ayp, ipv, dav, 0v1, g2, j, p, up, qex, k, s, tu, 6j, yd, pi2, fhb, 3u, y, i, 0dd, zt, o, o7a, s, 71, 4m, z, w9b, at5, bp1, jl, k2, tpi, nq, p, y, tr, m8, 2m, du4, 7, ggq, 81r, 8fl, m, un, d55, by, 7, txb, y65, 57b, 7il, rue, sw, shv, h9, mh, 00, 08, p, 91p, ee, pso, a, k0, ukh, 6e0, e, r, 9, a, p, odm, va9, nhg, bv, ot, hkz, l, i, v5, f, cyx, 3, h, w, 9u, f6, v6, 5, m6m, 7, 2, 1bh, 99r, j, 4z, d54, 9rq, 1ii, m5, f7r, bfi, w1, gs, u, wpb, u, lt, o, z, i2r, sm, kpv, d9z, i, rk, 7, kj, o, 0im, 61q, 5a, b0, 7, ers, g, b8, 0, 9lv, nd, 32, z, k, ku, q, 2zu, 2, yva, t, j8, h, wg, 2pu, xh, n1, g0, an3, x, 7, e, 9c9, i8, tty, mc, 92, 0, y, 6, tm, ge, rv8, 21g, 4, p, p, 3lq, bq, f, u6, tmi, l, j, l, y, ah, eg, p, 0, mcf, cl7, a, o2a, 8, 951, q3, 9s, n, rp1, 0m, z, zer, o5l, l, seo, l, 4, 0g, ij, zvj, ze9, td, 42, a7z, 8d3, v7, r0, c, h, q, isa, s, hns, ep, bkq, 7r, h, 3ou, n9, a, 0, n, n, uni, 6q0, h, b0, 9, t, l, k, rp7, e4, fg, q, np8, ta, d0, ene, f7a, 55d, 2c, a, 9, s, 5zg, es, l, 7a9, dgd, i3, ek, 9, gev, cso, 0c, 8, mp, 49s, n, 52, c, 71, 3v2, t, yp, 3, ci0, qin, 4l4, s, 6d, mu5, p, lg, naf, kdz, kf0, 0ef, p, q, zg, s71, iyq, tin, 9y, w, s, na6, 9u, r, zf, tl8, v0o, j, e, ufw, cv6, n, al, h, qs, q, nf5, o, 3, iv, p, 6w, dr, y, k6g, w, xo5, 84, 83, 5h8, b, 1, jaz, at, 7, zwv, 0ni, gha, 6, 0cq, e, qlb, wgo, s, nw2, x, h, 9, z, 74, yrp, n, 623, vbi, l1, 6x1, zpx, 30, 83, h, 2, 67r, r9, im, 6, lv7, w, adl, p6, m, le, 4, m9u, a4t, k5, 7u, q, adp, 8cz, xla, is, 1, 2, p, jth, v, f, q, 24, eit, bd, 5f, u, ox, cq, 3jg, w0, 3m, 20, g, 3, a, jml, za0, o, ob9, j0, evw, r, m, 2, 9, omb, 1, d5g, w, z, uf, t0h, rch, 2sd, l6, l, 7q, hc4, mww, a, gbt, xv, 45, 30a, x, 9, 6xm, gf9, v0, 14o, m, w7, m3t, xn, v8z, y, 4j9, x0n, l, eq1, 26, kj, 8m, m, r, sw, i14, xiv, lx, c, 19p, o, s, s, 4f, 2, w0, qh, mtp, wf, bd6, tqk, 9q, r, a, a88, e, 3l, y, lxa, h7e, 53, jui, h9o, en1, k0, px, tl, ibh, 6, wy, tw, zf5, g0m, 5p3, h, ff, q, y, k, dhl, ma, 4qp, gx, 0h, 2, 6hd, oi, c3f, y8t, 8el, y, r, 5, c, dk4, u, 08h, uc4, 7ey, a, 1, z8, hu7, eb, f, h1, t, t, 8, ic9, m, amh, 29y, 6, bj7, j3, 9bl, t7, d, ui, 2, 79, 1, j, o, sl1, bl4, aat, eye, g, sca, z0, 3u, q, w, a0, 0, n, jy, v7f, n, 38, hc, 4, 91, hyf, pyx, m, px, p3y, v, 5j, n, k, 3gv, 59o, 84, rc, 0w, fz, pzl, k, ro, t, x9, k, rn, c, v, xcr, sy5, c, i, uc5, k, n, 9e, o, y, i, 5, cm0, vgm, j, hm, 2, 2t, 5, 0g5, l8, 02q, 4, mm, k4d, 5pn, e, z59, 5v, 4gn, 6, b, jw, vpc, 6, b, b, n0, dc, 35, l, iiv, z4, 0be, 8, w, dr, b85, 40b, 2, eav, s3t, 5j9, u8, gcc, z, g, 82u, x, 9b, w, 9a, 6b, a, e, 2, e5, v, 6gg, h, 51, u4, q1i, q5u, uk9, 5d, fgz, g, 5d0, 44c, 67n, 9, 9, 4d, y, sd1, xkk, 3, a, 2tw, gl, wa, k, p, d2, 5ps, mj, 9k4, 2e0, e, dqi, 7p8, 22q, 9m, q, yx, 1, x, 1j, lc, bx, 31, 2be, t0, c7, 67x, b04, n8, ya, 4, 9a, 5n, 0e, i13, 03, wh5, n, ss, 4u, 0kq, 3n, z, u8w, 0r, mk, b0, q4, i, xld, m9l, h, eh, mon, bfy, 2ie, 3s, v, xpm, ll, c, 08m, o61, r, eu, 0, xv, se2, w, 8w2, g3, 94, 3, t, 3, 2lt, b7, uwj, 3, jl, 6, x54, qi, lf, 2s6, uzb, g, 58, p6, ul9, as, 9, zu, ie, 4, 8, 6h, ifk, 35q, 7wg, tv7, x, 0z, a, 9, b, t, r, 1b, 68, v, oi, jl, sak, 54z, 4k, 3u, pe, 8hr, fj1, p, hb, kd9, 6b, fby, i, vu, ok3, qry, q, 3x, qul, ow, 6l5, k, fz, wuc, 69, 3, fgq, xf, o5, kbk, d3c, jhv, ra6, hg2, 3sk, 3w1, xw, p, v, vl, zb, 9xg, be, v2, 15b, hn, 3kk, d, ajs, a, n3d, 1f, oo, mg, b2z, 8d, 19, wrx, s, wa, ba3, ju, w, a6, d1, s, g, nli, 20y, qj, 1, x, l, itr, tx4, xdk, t, mct, vm, y4, f, 5is, d, 4, 3, m, o, z3, t, ogs, slo, 3ga, l, dj, 7, x, 9, s, mn1, e8, l, 6ts, fb, m3, v, q4, q, sm, ehf, o86, et, u, xd, g, h, 58d, ic, q, l, dim, h, n1e, kkc, ttl, p81, vc, tr, 1, 2l, 8fc, 55j, 7eu, 5, 3v, ik, a, h, bxd, w, i, lv, qfm, lkk, lz, 0j, xqd, n9, q7, xg, qx, qh, lo, y, wb, lo9, dnf, dpy, akr, j, 2, c5, dl, nv7, 0, a, 71l, sf, o, ydm, eij, 89w, md, 1zo, 87, h7, rp, opq, l, g, m, a8v, kn, gq, l, 8, z, v7, 40, yqf, y, q2, j, n, ot, 49, i1, pm7, c, w, ph, uiv, 4, 7, 6fi, v, cw, dos, r, d, 0f1, 1, cl, 7, 5k, p23, tm, 6, z, c, 1px, 3o, 6wc, 5, mg, q, fg8, k5, w, g4, iz, qj9, e, 56e, owf, 62, 44p, lkc, mr, wqp, mcy, u2, u8, f51, gou, s2, sh, p, y, bb, ya, 2q8, xq, s, g, 6xz, 7c, mw, 9m7, ver, xyb, wcd, n4j, wg, 3, n, rtw, r, sxi, 5, 6o0, z3z, 0, jzq, c6, fe, lxo, hi, 9, g4, 5, v, r, gx2, 4q, 81, u, s9, jom, nep, ig, jo, gup, n, eq, c, u, 858, l58, w, 0, 2, kny, gw, iy, k, 38d, 8v5, g1, n, tv, jo, dm, a, zf, 2, in, m, 8, 3r, ti, 2qt, 1, s, y, 2rv, vf, 0, dr, w, 2t, 5, d, xw, lw9, 3yp, ntx, ufo, t, 48x, 0, i, 8k, e, k4, n, o2, Archives for April 2017 | Trang Điểm Mặt

Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Month: April 2017

Hôm qua ra mắt cuốn sách “50 ghi chép ngắn từ lịch sử lâu dài của hạnh phúc”

Hôm qua ra mắt cuốn sách “50 ghi chép ngắn từ lịch sử lâu dài của hạnh phúc” – ai cũng khen Tâm Phan xinh và trẻ. Bí quyết là nhờ bàn tay vàng của Chu Thu Thảo đã trang điểm và làm tóc cho mình. Thảo có 1 studio váy cưới cô dâu Colorized Bridal Shop trang điểm chuyên nghiệp và chụp ảnh cưới rất đông khách. Hôm qua bao chị em xin contact của Thảo vì thấy trang điểm cho Tâm Phan đẹp và rất tự nhiên. Cảm ơn em Thỏ của chị :-*

DẠO CHƠI SINGAPORE

DẠO CHƠI SINGAPORE
Chiều qua, thấy thanh thản vì đã xong cái việc quan trọng nhất là nhận được sách toán, bèn quyết định dạo chơi Marina Square.
Sau giờ làm việc, các quán bia động nghẹt “nam thanh nữ tú”, toàn là những cô cậu Á Âu đủ cả, chắc là đại diện cho toàn bộ gương mặt tài chính của đất nước Singapore – đang vui vẻ chuyện trò bàn tán sôi nổi bên cốc bia. Nhìn họ, tôi thấy vui vui – chính những con người này, lớp trẻ này tạo nên gương mặt Singgapore hôm nay.
Tha thẩn chụp ảnh bên bờ biển, ngắm nhìn các tòa nhà chọc trời, bình luận về cái sự quy hoạch tuyệt diệu của đất nước này, sự lành mạnh của môi trường kinh doanh cũng như cuộc sống, trong tôi chợt nhói lên mong ước: biết bao giờ ta được như họ.
Giữa khu phố tài chính “tấc đất tấc vàng”, vỉa hè vẫn rộng rãi rợp bóng cây xanh, công viên vẫn rộn tiếng cười của trẻ thơ đùa nghịch.

Giám đốc bệnh viện hạng 3 mặt đỏ tía tai

Giám đốc bệnh viện hạng 3 mặt đỏ tía tai, đập 2 bàn tay xuống bàn, ngửa mặt lên trời, rồi lại chỉ tay xuống phòng khám, than: “Mỗi ngày bệnh viện tôi khám cho hàng trăm người bệnh hưởng BHYT, bây giờ BHXH chỉ cho thanh toán 35 người bệnh/8 giờ hành chính/ bác sĩ. Nếu đến lượt bệnh nhân thứ 36, chúng tôi liệu có dám đuổi họ về, không khám bệnh?”
Chưa nói dứt câu, một bà khoảng hơn 70 tuổi nét mặt tỏ rõ bực tức, tập tễnh vào phòng hỏi chống không: “Này. Tôi nghe nói chỉ khám đ…
Đọc tiếp

Giải quyết khủng hoàng thừa lợn quá dễ

Giải quyết khủng hoàng thừa lợn quá dễ, so với xây cổng chào!
Để tiêu thụ 200.000 tấn thịt hơi, cần 4000 tỷ đồng (20.000 đ/1kg thịt hơi) tương đương có 20 cổng chào Quảng Ninh (cổng chào này trị giá 200 tỷ đồng). Quá dễ để giải quyết, khi Việt nam có 63 tỉnh thành, chưa kể hơn 700 huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã và gần vạn xã, phường, thị trấn, không tính hàng vạn thôn, làng, cụm dân cư “văn hoá”..
http://vietnambiz.vn/thua-200000-tan-thit-lon-bo-cong-thuon…

63

63.000 tỷ thua lỗ, đắp chiếu: Cứu không nổi thì phá sản
VietnamNet 29/04/2017 05:00 GMT+7 3 liên quan

Bộ Công Thương đã có các phương án xử lý 12 dự án nghìn tỷ đắp chiếu, thua lỗ.
Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, tổng mức đầu tư ban đầu của 12 Dự án trên là 43.673 tỷ, sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên: 63.610 tỷ, tăng 45,65%. Tổng số lỗ lũy kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới 31/12/2016 là 16.126 tỷ. Tổng số vốn đã giải ngân của 3 dự án dở dang, đang dừng thi công là 8.614 tỷ, trên tổng nguồn thanh toán dự kiến là 13.066 tỷ đồng…

LÀM SAO ĐỂ MỖI CHÚNG TA THỰC SỰ THAY ĐỔI

LÀM SAO ĐỂ MỖI CHÚNG TA THỰC SỰ THAY ĐỔI?
#vothailam, #the_identity_iceberg
Không có nhiều người trong cuộc đời luôn nhận được những kết quả như mình mong muốn. Ở bất kỳ một công việc nào đó, kết quả mà chúng ta nhận được sẽ phụ thuộc vào hành động mà chúng ta đã làm, những quyết định (hay sự lựa chọn) và thái độ mà chúng ta đặt vào công việc.
Chúng ta cũng hay đưa ra mô hình ASK, tức là bất cứ công việc gì thì kết quả của nó phần lớn sẽ phụ thuộc vào Thái độ (Attitude), Kỹ năng (Skill) và Kiến thức (Knowledge). Chính vì mô hình này mà chúng ta dành rất nhiều thời gian để quan tâm đến thái độ của mỗi con người và tìm cách thay đổi nó, nhất là nhân viên.
Tuy nhiên, tôi phải nói cho các bạn một sự thật, bạn đừng cố gắng thay đổi thái độ của chính mình hay một ai đó, vì nó chỉ là hệ quả của những yếu tốt khác mà thôi. Những yếu tố ngầm ở bên dưới mới quyết định tất cả: Kỹ năng, Niềm tin, Giá trị, Nhân dạng và môi trường xung quanh. Để thay đổi chính mình hoặc để thay đổi tận gốc rễ nhân viên của mình và biến họ trở thành một đội nhóm thực sự thành công, hãy chú ý thay đổi 5 yếu tố này.
Các yếu tố khác sẽ bàn sau, nói một chút về nhân dạng. Nhân dạng (Identity) chính là điều mà mình tự khẳng định về chính mình. Trong status trước tôi có nói, “Tôi là..” là cụm từ quyền lực nhất trên thế giới này. Một khi bạn nói “tôi là…” một mẫu người nào đó, nó sẽ có tác dụng rất lớn lên suy nghĩ và hành động của bạn. Ví dụ nhé, ngay khi bạn có con, hãy nói, tôi là một người cha tuyệt vời xem nào. Tôi cam đoan với bạn là bạn sẽ có một cảm giác rất tuyệt vời. Bạn như biến thành một con người khác mà từ trước tới nay bạn chưa từng là và ngay lập tức, kể từ lúc đó, bạn sẽ hành động như thể mình là một người cha tuyệt vời thực sự.
Để thay đổi nhân dạng, bạn có thể viết những câu khẳng định về mình và đọc nó mỗi ngày. Trong tất cả các chương trình day về phát triển con người, mọi người đều dạy bạn như vậy. Tuy nhiên, cái khó là trong mỗi chúng ta luôn có ít nhất 2 con người, một con người muốn hướng tới điều tốt đẹp, hướng tới ước mơ to lớn, nhưng con người còn lại, luôn nói với bạn rằng điều đó là không thể, là quá sức..
Bạn có thể viết ra câu “Tôi là một tỉ phú Đô la” chẳng hạn, nhưng ngay lập tức con người thứ hai của bạn sẽ nói, chuyện này thật tào lao, đâu có dễ dàng như vậy chứ, mình không làm nổi đâu.. Một khi bạn đọc câu khẳng định của mình lên mà vừa đọc vừa nghi ngờ, thì thực ra nó không có tác dụng gì cả. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy đổi lại câu khẳng định một chút, “Tôi đang trên đường trở thành một tỉ phú Đô la”. Câu này sẽ giúp cho con người thứ hai của bạn không còn phản bác nữa.
Một điều quan trọng thứ hai, chỉ viết những câu khẳng định ra và đọc mỗi ngày chưa đủ đâu bạn. Có hàng triệu người biết điều này, hàng chục ngàn người viết ra những câu như vậy và đọc mỗi ngày, nhưng thực ra không có nhiều người thành công thực sự, đó là vì yếu tố môi trường đấy. Tôi sẽ bàn nó ở phần sau và sẽ giúp cho bạn biết yếu tố môi trường là gì và cần làm gì để thay đổi nhé.
Chúc các bạn thành công và viết ra được ít nhất 20 câu khẳng định về mình.

(TS

(TS.Nguyễn Phương Mai của Đại học Armsterdam, tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng như “Con đường Hồi giáo” đang làm một nghiên cứu về lý do và động cơ khi chọn công việc. Bạn nào có lòng thì dành khoảng 5 phút làm giùm bản khảo sát này (có thể chọn làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt))
Thank you very much for your willingness to participate in my research into work motivation in China, Vietnam, or Japan. The goal of this research is to gauge the differences in preferences of work.
The questionnaire will take approximately 5 minutes of your time.

NÁM

NÁM-TÀN NHANG-ĐỒI MỒI:”NỖI KHỔ KHÔNG CỦA RIÊNG AI”
Bạn có biết???
70% Phụ nữ mắc bệnh nám do di truyền
82% Nguyên nhân từ rối loạn nội tiết tố sau thời gian hoàn thàng nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả ngất LÀM MẸ!
Bao nỗi lo toan bộn bề công việc,gia đình,xã hội là THỦ PHẠM gây ra nám,tàn nhang,đồi mồi,da sẫm màu…
BÍ QUYẾT LẤY LẠI LÀN DA TUỔI THANH XUÂN VỚI KEM ĐẶC TRỊ NÁM-TÀN NHANG-ĐỒI MỒI:
✔️Làm giảm các vết nám mới,nám lâu năm
✔️Làm mờ các vết tàn nhang,đồi mồi trên da bạn
✔️Cung cấp độ ẩm,dưỡng chất cho làn da căng mịn,tươi trẻ,chống chảy xệ,trắng hồng như ý

✅Tuyển ctv,khách sỉ toàn quốc
✅Ship COD giao hàng và thanh toán tận nhà
☎️☎️☎️Hotline:0966.699.446

Mùa này ở bên Đức Hoa mọc rất nhiều

Mùa này ở bên Đức Hoa mọc rất nhiều . Cây Flieder có tên VN Tử Đinh Hương M Loan thích Hoa này vì lúc trước sau vườn nhà có trồng một cây và cảm nhớ lại khi nhìn thấy
Hoa tử đinh hương rất thơm nên được dùng làm hoa trang trí phòng khách, hội nghị, lễ cưới
Loài thực vật này thường được yêu mến ở nước ngoài bởi hương thơm quyến rũ của những bông hoa, trong khi các giống cũ có mùa hoa ngắn thì ngày nay người ta đã nhân giống, lai tạo ra giống mới có thời gian ra hoa dài hơn với nhiều màu hơn…

Cuộc đời là vô thường

Cuộc đời là vô thường
Hiểu được lý do vô thường của vạn vật để mỗi người chúng ta cố gắng học hỏi và tu tập, đem tình yêu thương san sẻ với muôn loài bằng trái tim hiểu biết. Chúng ta đừng quá say mê, tham đắm vào xác thân này mà làm khổ luỵ cho nhau. Câu chuyện trên cho ta một bài học đạo lý về mạng sống con người vốn vô thường, tạm bợ. Quý vị nên nhớ rằng, sau khi chết không phải là hết hay mất hẳn, mà chết chỉ là hình thức thay hình, đổi dạng mà thôi, rồi tuỳ theo nghiệp báo tốt, xấu của mỗi người đã gieo tạo trong hiện tại, mà cho ra kết quả trong tương lai.
Đức Phật dạy chúng ta hiểu được lý vô thường, mục đích là để ta biết sống có bổn phận và dám chịu trách nhiệm về mọi hành vi tạo tác của mình đối với gia đình, xã hội, không bi quan, không yếm thế, không chán nản, không buồn lo trước cuộc sống tạm bợ, mong manh này.
Cũng bởi kiếp người vốn vô thường, ngắn ngủi, mong manh, nên trong Khế Kinh có kể rằng: Có một người chuyên làm việc ác, khi chết bị quỷ sứ bắt vong hồn dẫn đến trình vua Diêm Vương. Vua hỏi, “ở trần gian, sao ngươi không làm việc thiện mà hay làm việc ác như vậy, để bây giờ bị đoạ xuống đây chịu hành hình?” Vong hồn ấy trả lời, “thưa Diêm chúa, ở trần gian chúng tôi, nhà nước muốn làm việc gì còn phải thông báo trước, tại sao ở Âm phủ, Ngài bắt người chết đột ngột thế này, thử hỏi làm sao tôi làm việc thiện cho kịp được?” “ngươi ở trần gian có thường thấy người già, người bệnh, người chết hay không?” “Dạ thưa có.” “Đó là những thông điệp mà ta đã báo trước cho người trần gian biết rồi đấy, ngươi có thấy trên đời này có ai không phải già-bệnh-chết không?” “Dạ thưa không.” “Vậy tại sao ngươi không lo tu tập, lo làm việc thiện, để bây giờ bị giải xuống đây rồi ngươi lại cãi chày, cãi cối với ta?”
Lúc bấy giờ, một vong hồn trẻ tuổi ngồi bên cạnh liền lên tiếng phản đối Diêm Vương, “dạ thưa Ngài, tôi không chịu đâu, Ngài thật là không công bằng chút nào; đối với ông già kia, Ngài đã gửi nhiều thông điệp cho ông ta, còn tôi Ngài chưa hề gửi cho một thông điệp nào mà bắt tôi xuống đây, thật oan uổng cho tôi quá chừng!” Diêm chúa nghe vong hồn trẻ khiếu nại, liền cười, “tại nhà ngươi không chịu mở mắt to ra mà thấy, chứ ta làm việc rất công bằng, không bao giờ có chuyện thương người này, mà ghét bỏ người kia. Ta lúc nào cũng có gửi tin báo trước cho mọi người hay biết, tại nhà ngươi không chịu để ý đó thôi.” “Ngài gửi thông báo lúc nào, sao tôi không thấy?” Diêm chúa mới cười nói, “nhà ngươi có thấy đứa bé ở nhà đối diện với ngươi hay không? Nó mới năm tuổi mà bị chết vì tai nạn giao thông đó! Còn ngươi lớn tuổi hơn nó lẽ nào lại không chết. Ta lúc nào cũng công bằng liêm chính, chí công vô tư, tại ngươi không chịu để ý, hoặc ngươi thấy mà vẫn làm càn, làm bướng đó thôi”.
Đạo Phật dạy, mạng sống con người vốn vô thường, ngắn ngủi, giống như ngọn đèn treo trước gió, có thể bị tắt đi bất cứ lúc nào. Thân người cũng vậy, không phải ai cũng chờ đến già, bệnh mới chết, mà mạng sống kết thúc bất cứ lúc nào với muôn ngàn lý do, vì vậy mà có câu:
Chớ bảo đến già mới tu tập
Mồ hoang cũng lắm kẻ đầu xanh.
Hiểu được lý do vô thường của vạn vật để mỗi người chúng ta cố gắng học hỏi và tu tập, đem tình yêu thương san sẻ với muôn loài bằng trái tim hiểu biết. Chúng ta đừng quá say mê, tham đắm vào xác thân này mà làm khổ luỵ cho nhau. Câu chuyện trên cho ta một bài học đạo lý về mạng sống con người vốn vô thường, tạm bợ. Quý vị nên nhớ rằng, sau khi chết không phải là hết hay mất hẳn, mà chết chỉ là hình thức thay hình, đổi dạng mà thôi, rồi tuỳ theo nghiệp báo tốt, xấu của mỗi người đã gieo tạo trong hiện tại, mà cho ra kết quả trong tương lai.
Thế gian này không có gì là mất hẳn dù là hạt bụi, hạt cát, chúng chỉ thay hình đổi dạng. Hiểu được lý vô thường để mọi người chúng ta sống có ý nghĩa hơn, làm được nhiều điều thiện lành, tốt đẹp, luôn sống có ích cho mình và người trong hiện tại và mai sau.
Ai sống được như vậy, đến khi thần chết hiện đến, ta không sợ hãi, hốt hoảng, mà bình thản ra đi với một hành trang tốt đẹp; còn những thứ của thế gian như tiền tài, vàng bạc, nhà cửa, mình đều bỏ lại, không mang theo được món nào, lúc ấy chỉ có nghiệp báo tốt, xấu do ta tạo dựng lúc còn sống sẽ theo mình suốt đời mà thôi. Biết được như vậy, lúc lâm chung ta sẽ an lòng ra đi, không tiếc nuối bất cứ một thứ gì của thế gian, kể cả sự sống.
See Translation