Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Trên thế giới

Trên thế giới, các nhà thầu Trung Quốc thực hiện công việc rất nghiêm túc, được đánh giá tốt. Nhưng đó là do cơ chế ở các quốc gia đó minh bạch, chặt chẽ, thưởng phạt nghiêm minh, do đó các nhà thầu Trung Quốc luôn thi công đúng tiến độ, thậm chí còn vượt tiến độ và chất lượng công trình rất tốt.
Trong khi ở Việt Nam, chế tài xử phạt các nhà thầu của chúng ta còn lỏng lẻo, rồi văn hoá “bôi trơn” thì được “phổ cập” từ trên xuống dưới. Tạo thói quen “lầy” cho các nhà thầu Trung Quốc.
Cứ làm sai, cứ vi phạm đi, bị bắt thì “phong bì”. Hết lần này đến lần khác, công trình thì chất lượng kém, mặc dù thời gian thì siêu lâu.
Hậu quả của việc này không những thiệt hại về mặt tài chính, mà hơn thế nữa đó là thời gian. Trong khi Trung Quốc cứ tằng tằng tiến lên phía trước, thì Việt Nam lại dậm chân tại chỗ, một dự án như đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đã mất gấp đôi thời gian.
Vậy, giả dụ đó là một dự án nằm trong trục chiến lược hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước thì không hiểu chúng ta sẽ như thế nào?
“Nhưng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nguyên do, nguồn gốc của các vấn đề chính là chúng ta, cơ chế quản lý quá lỏng lẻo, một số cán bộ làm việc không có trách nhiệm vì đại cuộc chung mà chỉ chăm lo lợi ích cá nhân. Một người, rồi hai người, rồi cả ban phòng… Văn hoá “bôi trơn” đã ăn vào máu họ rồi”, ông Long bình luận.

Comments are closed.