Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

TRẢ LỜI ANH

TRẢ LỜI ANH.
Cảm theo GÓP GẠO THỔI CƠM CHUNG của huynh Đới Sỹ Thái
Nắng vã mồ hôi quệt nói rằng
Không buồn đáp lại kẻ nhăn răng
Thương yêu bỏ thí cho mèo cắn.
Chấp nối thôi lui để chó nhằn
Mẹ đã già hung lo sao đặng!
Con còn nhỏ lắm khó quá chăng?
Xin tha! Góp gạo chi cho đắng
Cưới hỏi em đi…nỡm… đó chằn…
Hi…hi… muội trả lời dùm CÔ GÁI ấy, góp gạo à… xin quên đi. Chuyện trăm năm, đời người mà… phải cưới hỏi mới chịu. Huynh Đới Sỹ Thái phải tâm lý chút chứ!

Comments are closed.