Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Tôi vừa nhận được tin nhắn này chiều qua

Tôi vừa nhận được tin nhắn này chiều qua. Đọc mà muốn điên lên.
Mẹ kiếp điểm 3 !
Mẹ kiếp điểm 10 !
Tao muốn chém hết cả họ hàng điểm chác nhà chúng mày!
Con tao cần sống, hơn là cần điềm 10 !
Con tao cần sống, trước khi nó cần thành đạt !
Điểm là cái đinh gỉ gì đâu.
Tổ tiên chúng ta, triệu triệu năm trước không có điểm số vẫn tiến hóa được lên làm người là gì?
Tại sao chỉ vì con điểm mà chúng ta tiến hóa ngược lại từ người thành thú vậy???

"Hix chị ơi. Mấy ngày nay có một chuyện khủng khiếp xảy ra mà em cứ buồn và suy nghĩ mãi. Em có người anh, thành đạt,…

Người đăng: Con tự lập, ba mẹ tự do vào 12 Tháng 9 2017

Comments are closed.