Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Thời tiết thật kinh khủng

Thời tiết thật kinh khủng !! Ước gì được nằm trong một khách sạn đẹp nào đó ngủ thật đã. Mở máy lạnh to, trùm chăn kín và ngủ không cần suy nghĩ. Muốn ăn là ăn, muốn nằm là nằm, muốn đứng là đứng, muốn đi là đi, muốn hét là hét và muốn sao cũng được. Cần nghỉ ngơi vài ngày, khi nào khoẻ thì về ôm con.
Cực quá rồi..
Khi nào mới bình yên ????

Comments are closed.