Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

TÂM XÃ SI

TÂM XÃ SI
Thiền sinh : Không để ý gì cả, có phải là tâm si đang có mặt không?
Thầy U Zhin : Chưa chắc. Ví dụ : Có 2 cảm giác một yếu và một mạnh sanh lên. Nếu mình có khả năng quan sát cảm giác vi tế, mình không quan sát cảm giác thô, như thế không thể có tâm si.
Chúng sanh chia làm 6 loại đức tính : 3 xấu : Tham – Sân – Si và 3 tốt : Đức tin – Tu Tuệ và có giác tánh hay Phật tánh. Trí tuệ khác với giác tánh. Người trí tuệ thường có tâm sân, mạnh về đức tin có tâm tham. Người có tâm si rất khó tu niệm.
Một thiền sinh nhoại quốc đến thực tập tại Truung Tâm Shwe Oo Min, trong khi trình pháp được hỏi có thấy phiền não trong sinh hoạt hằng ngày không? Vị này mạnh dạng trả lời “ Không”
Sau một thời gian thực tập , vị này trở lại thưa với thiền sư rằng : Lúc trước Sư hoi tôi có thấy phiền não trong sinh hoạt hằng ngày, tôi trả lời không ! Nhưng dần dà tôi khám phá ra rằng: Tâm tôi quá nhiều phiền não, nhưng vi tế nên tôi không có nhận ra. Thật là quá xấu hổ, khi tôi tuyên bố , không biết trơ trẻn rằng tâm tôi không có phiền não.
Thầy U Zhin : Vì tâm si che án, nên hành dả này bạo dạng tuyên bố rằng tâm cô không có phiền não, hay tâm mình thánh thiện, tốt đẹp.
Chúng ta nên nhìn thẳng, quan sát để thấy bản chất sự thật của tâm mình. Đừng nghĩ rằng tâm tôi nó như vầy, như vậy. Cái đó là do xét đoán chứ không phải sự thật ( sự thật không đẹp như mình nghĩ đâu ). Một số thiền sinh ở Việt Nam đến Myanmar hành thiền được hỏi : Có thấy tâm tham khi ăn không, có thấy tâm háo hức lúc thấy đồ ăn ngon? Câu trả lời : Thưa sư không ! Tôi rất dễ ăn, cho cái gì tôi cũng đều ăn được, ăn vào thấy món nào cũng ngon hết.
Đồ ăn tôi không lấy đầy bát, chỉ lựa món nào thích hợp với khẫu vị của mình là lấy thôi. Sau đó tôi ăn trong Bát mình, có giành giựt của ai đâu mà tham.
Một người đàn ông Myanmar nổi giận, tát vào mặt con tới tấp. Đứa nhỏ bị đánh gãy rang cửa, máu me đổ ra, mắt sưng vù, hoảng sợ chạy vô chùa, xin các sư cho trốn. Ba nó chạy vào chùa kiếm. Sư hỏi : Sao ông sân quá vậy? Người đàn ông trả lời : Đâu có sân, nó không nghe lời, tôi chỉ dạy nó thôi !
Cả 3 người này không thấy phiền não của mình. Họ nói với tâm si.
Nếu bắt đầu thấy được bản chất của tâm si, quý vị sẽ thấy nó rất tệ hại, nó có mặt khắp nơi. NÓ là kẻ thù nguy hiểm, vô cùng lợi hại và rất khó nhận biết, rất khó thấy. Đây là một ví dụ : hành giả nói khi duy trì chánh niệm, tôi cảm thấy tâm bức xúc, khó chịu không thoải mái. Tôi buông chánh niệm, đi loanh quanh nhìn xem cảnh vật trong thiền viện thấy dễ chịu quá !
Thầy U Zhin : Đi lang thang nhìn vật này, vật nọ, thất niệm, đó là đi với tâm si.
( Lấy đồ ăn nếu lựa vì thích là tham, lựa cái không thích là sân, không lựa ha không biết lựa làm gì là si. Làm sao tránh phiền não đây?
Thầy đi Đà Lạt, thấy cảnh núi rừng quá đẹp. Tâm háo hức muốn nhìn. Chánh niệm trở lại chỉ thấy đối tượng ( cảnh bên ngoài và tâm hay biết ) . Đi chơi mất tiền mà còn thêm si ! )
Ai trong quý vị mạnh dạng nghĩ rằng : tối nay , ngày mai hay một hai bữa nữa mình sẽ chết. Không ai cả ( còn khỏe, còn mạnh sao chết được, đừng có trù bậy )
Người nào nhờ kinh nghiệm thiền tập, thấy bằng tuệ giác rằng mạng sống của mình sẽ kết thúc bất cứ lúc nào. Người ấy sẽ thây rằng, chưa chắc mình còn sống đến ngày hôm sau.
Khi hành giả đạt được tuệ banga ( tuệ diệt ) , tuệ giác sẽ cho hành giả thấy mình chết trong từng sát na, torng mỗi cái sanh và diệt của danh sắc. Hành giả lúc bấy giờ không cần dung tử thi, quan sát để suy niệm về sự chết. Sự chết, sự hoại diệt xảy ra trong chính của mình

Comments are closed.