Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

SÚNG PHÁO AN DƯỠNG

SÚNG PHÁO AN DƯỠNG.
Thời gian khẩu pháo cũng phai màu.
Súng ống nên chăm bảo dưỡng sâu.
Đạn nhắm vào bia xem phát sợ.
Nòng vươn đến ngõ thấy ghê ngầu.
Trẻ trung lực lưỡng nhiều cơ bắp.
Già lão tong teo i’t sợi râu.
Rồi cũng qua đi tràn bão tố.
Heo may đã đến nhổng phao câu.
Tối…11.5.2017
Hùng Minh Trần
( Bài HỌA ).
%&%&%&%&
CHỈ ĐỂ CÂU
Khẩu pháo thì nay tối xỉn màu
Lâu ngày đã bị kéo vào sâu
Rêu phong phủ kín đâu còn mấu
Tút đạn bỏ không cũng hết ngầu
Nhớ thủa oai hùng kêu một góc
Mơ thời rực rỡ xoáy chòm râu
Bây chừ thấy bỗng mềm tay súng
Giữa biển sông tình đợi cắn câu
Dương Đăng
(DHT) ..Bài XUỚNG.
&%&%&%
THẦN CÔNG…QUỶ KHỐC.
Ca nông loại tốt chả cần màu
Chỉ cốt sao mà bắn thật sâu
Cổ ngỏng cò dài phun tới tấp
Nòng vươn báng tốt bắn cho ngầu
Dù khe với núi che tầm đạn
Vẫn pắng và pằng cháy trụi râu
Cỏ lá tan hoang lòi đảo lũng
Đầu ruồi nhắm kỹ pháo ta câu.
&%&%*%&
—Súng cụ Hùng kia cũng rạc mầu
Dem về trang trí ở vùng sâu
Cho người thiểu số nhìn khen đẹp
Chứ kẻ thành đô nói mất ngầu
Bởi cái cò dài nhưng tịt đạn
Và cờ bẩm rỉ lại không râu
Vừa hôi với nhão như là bún
Gặp địch xem chừng… khó thể câu——
Lão Hà Mạnh Đào
Xuất chiêu HỌA.
&%&%&%
PHÁO SẴN SÀNG
Giữ tốt bền nên chẳng nhạt màu.
Oai hùng chiến địa đã luồn sâu.
Càng dư đạn sẵn rung nào sợ.
Bệ chắc nòng cao bắn phải ngầu.
Bảo dưỡng lau chùi luôn sáng đẹp.
Thường xuyên kiểm định mãi bền lâu.
Bình yên cố thủ co thành cụm.
Địch thử xông vào pháo sẽ câu.
Đêm.. 11.5.2017
Trần Tiến Việt
( Bài HỌA).

Comments are closed.