Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Show nhỏ Mùa Hè Năm Ấy với Dm band còn 10 chỗ thôi

Show nhỏ Mùa Hè Năm Ấy với Dm band còn 10 chỗ thôi.
Anh, chị, bạn nào chưa kịp đăng kí giữ chỗ vui lòng vào link này đăng kí liền nghen. Sợ bị trách tội là sắp hết vé mà hổng la. Tội lắm 🙁
http://bit.ly/2ucl9yh
Thương,
See Translation

Comments are closed.