Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

“Quan chức là người có học

“Quan chức là người có học, đầu óc sáng láng thì phải gương mẫu, đáng nhẽ là người khai sáng cho dân chứ. Đã không khai sáng lại tạo gương xấu thì dân nào tốt được? Quan chức cứ xấu mà dân cứ tốt, hoá ra dân là thánh à?…”
“Ở Việt Nam, tôi chẳng bao giờ nghe thấy một sáng kiến nào của những ông chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện cả, thậm chí ông chủ tịch nước cũng không có sáng kiến gì để cải tạo xã hội. Một cỗ máy với những bánh răng rỉ sét cứ lừ đừ quay từ năm này qua năm khác, thậm chí phát ngôn còn y như nhau thì xã hội phát triển sao được?…”

Comments are closed.