Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Plc hoàn toàn là những trò giả tưởng

Plc hoàn toàn là những trò giả tưởng, giả tưởng trên phép thắng lợi tinh thần. Tài của ô Chí là đã rất chắp vá nhưng cái lô cốt xây bằng phép thắng lợi tinh thần(đau, khổ là trả nghiệp; bệnh là do tâm tính, do nghiệp lực; người ta xúc phạm chửi rủa là cấp đức cho mình….) đã rất kiên cố. Kiên cố như hầm mộ đào xuống đất rồi lấp rác lên trên. Họ tự đào sâu vào phép thắng lợi tinh thần đó để tự sướng đưa mình lên cao tầng, trong khi bên trên đống rác mọi người ngày ngày càng cấp thêm rác vào đó thì họ lại tận dụng bằng chính phép thắng lợi tinh thần kia mà bồi đắp dày thêm mái vòm hầm mộ, coi như, tưởng như đang được cấp đức. Nhưng mà lối đi tối tăm đó chỉ có thể là hầm mộ, nơi vô càng sâu càng không tương tác với vạn vật, chỉ tự mình biết duy nhất khối pháp luân thần thánh, loại bỏ dần, loại bỏ dần tâm và tính của sinh thể thuận chiều ánh sáng với đa giác phức hệ để chui vô hệ đơn bào, đơn giác ấu trùng ngược sáng để tìm bản thể là một mầm nước đen dưới đống rác. Để làm gì, và việc gì phải mất quá nhiều thời gian để tìm cái quán tưởng bản thể trong hố nước đen. Cần thế? Phải thế? Bị đoạ hành thế??? Những sinh thể ngược sáng trở về khởi ấu trùng! Phép thắng lợi tinh thần là: chúng ta đã vượt qua được những sự khủng khiếp nơi tận cùng rác thối để chuyển sinh qua ấu trùng cất cánh bay lên. Đều là giả tưởng thôi. Cũng nên giả tưởng nhưng không nên thế chấp cả đời cho sự phản giả lập chân như thế. Khổ, và vô ích! Tất cả quá trình rút lui chui vào hố, lấp rác, nhận rác như nhận đức, loại bỏ loại bỏ hết tâm tính cũng cho biết lý do tại sao họ càng chui vô càng xanh và tối, càng chui vô càng tách khối ngay cả với chính cộng đồng tu, càng chui vô càng vô hình……Ôi, mỗi người tự đào hố chôn mình bằng chính thể ngộ thì nó nhất thiết không thể ra hàng lối đội hình được, không thể sáng được!

Comments are closed.