Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Nhìn ht đi hàng như này thì ko còn gì thung thướng bằng nữa các chế ak

Nhìn ht đi hàng như này thì ko còn gì thung thướng bằng nữa các chế ak.
Ko fai đi hàng thùng to oành mới là đắt hàng đâu , Team Miu các bạn ấy cứ đi đều đều, hôm thì mấy túi nhỏ nhỏ của khách lẻ, lúc lại mấy túi to to cho khách sỉ, mà hôm nào mưa to hay nắng cháy là đi cả thùng to nặng chịch ý.
Kinh doanh bằng Tâm, đi lên bằng Tầm cố lên các cô gái của Miu chăm chỉ học hỏi , siêng năng làm vc sẽ mang đến thành công rực rỡ.

Comments are closed.