Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Ngoại này siêu J giống mình

Ngoại này siêu J giống mình, tới nỗi trời mưa trời gió thấy rác ngoài đường cũng phải chạy ra lượm mới được.
Đọc bài báo thấy thương ngoại, và khâm phục bạn phóng viên cận nhân tâm. Chỉ có ăn, ngủ cùng và theo nhân vật một thời gian mới bắt được những khoảnh khắc rất đời như vậy.
Có điều, đọc bài xong hoang mang quá. Chánh quyền địa phương đâu, người dân đâu sao không đóng tiền cho dịch vụ đổ rác, rồi mỗi người sao không tự ý thức đi để ông già phải nai lưng ra làm?
See Translation

Comments are closed.