Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Nếu phải nghĩ đến những việc em làm trong đời thì thật tuyệt vời

Nếu phải nghĩ đến những việc em làm trong đời thì thật tuyệt vời , tình yêu ơi !!!
Chúc mừng Tuyết Lê vì đã dành cho Phượng một trải nghiệm tuyệt vời.
Cảm ơn chuyên gia trang điểm Thao Juliet
Làm tóc Liên Trần
Poto Đinh Ngoc Quang , Tròn Vo
Cảm ơn nhiều Duong The Do .

Comments are closed.