Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

* Nếu đã từng tổn thương

* Nếu đã từng tổn thương – Hãy can đảm hàn gắn.
* Nếu đã từng gục ngã – Hãy vững lòng đứng lên.
* Nếu đã từng phải khóc – Hãy trải lòng hết mình.
* Nếu đã từng được cười – Hãy trân trọng niềm vui.
* Nếu đã từng yêu thương – Hãy từ bỏ thù hận.
* Nếu đã từng ân oán – Hãy rộng lòng thứ tha.
* Nếu đã từng được nhận – Hãy tìm cách sẻ chia.
* Nếu đã từng được sống – Hãy trân trọng cuộc đời.
Chúc cả nhà ngủ ngon! /-heart /-heart /-heart
See Translation

Comments are closed.