Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Mỹ đang muốn Nhật tham gia mạnh mẽ vào duy trì trật tự tại Đông Á

Mỹ đang muốn Nhật tham gia mạnh mẽ vào duy trì trật tự tại Đông Á. Để làm điều này Nhật sẽ phải sửa đổi hiến pháp.
Theo kế hoạch này, ông Abe đề xuất bỏ 2 đoạn trong Điều 9 của Hiến pháp, trong đó có đoạn “Thành thật mong muốn một nền hòa bình quốc tế dựa trên chính nghĩa và trật tự, người dân Nhật Bản vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh như một quyền chủ quyền của đất nước cũng như đe dọa hoặc sử dụng vũ lực như những phương tiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế”.

Comments are closed.