Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Mày trói chồng bà đi

Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem.
Sức loẻo khoẻo anh chàng nghiện không thắng nổi người đàn bà lực điền.
Nhà trường xưa bình đĩ Dậu hành động đơn lẻ bột phát, cảm tính và thiếu chất lý tưởng, thiếu tổ chức.
Anh ku Pha có khá hơn một chút, biết kết sức với San, Dự…găm đòn xóc bảo vệ lúa máu của mình, chống tụi quan phụ mẫu bóc lột mặt béo như mặt lợn.
Tuy nhiên vẫn bị các nhà phê bình chính trị trong văn chương chê là hành động tự phát nhỏ lẻ, thiếu sự dẫn dắt của đảng.
Đại khái thế.
Giờ dân Mỹ Đức Đồng Tâm họ nổi lên giữ đất, không biết các quý ông chính trị văn chương bình gì???
Có nên cấm Tắt Đèn, Bước Đường Cùng… không?
Đôi lần nhìn thấy dân tình vây uất giết tụi trộm chó, đốt xe trên mạng, bỗng thấy ghê sợ sự thỏa mãn trả thù dã man.
Gốc vấn đề là tha hóa tham nhũng toàn tập, không thể kiểm soát chỉ đạo nổi.
Mong bình yên cũng chẳng được.
Chán !

Comments are closed.