Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Lòng trắc ẩn

Lòng trắc ẩn
Giá thử thẩm phán nghĩ về 1% ông Nguyễn Thanh Chấn có thể vô tội.
Giá thử điều tra viên đừng “gọt chân cho vừa giày” và để một cửa ngỏ trong phương án ông Huỳnh Văn Nén có thể bị oan.
Họ không làm thế.
Vì họ tin là những con người ấy có tội. Và họ làm mọi điều để những người họ cho là tội phạm bị tuyên án.
Rồi họ sai. Dư luận đổ dồn bức bối về phía họ. Dư luận phi nhân hóa họ như cách họ phi nhân hóa ông Chấn và ông Nén. Họ phải là những con nọ, con kia. Chứ không phải con người.
***
Đến hôm nay, dư luận lại tự biến mình thành những thẩm phán. Thánh chiến với cả những ai đứng ngoài (chứ chưa phải bất đồng quan điểm). Để quy tất cả những nghi kỵ về một mối.
Người bị kết án thì phải lên đoạn đầu đài. Không khác được.
Lòng trắc ẩn về 1% xác suất không bao giờ tồn tại.
Như cách mà những người kết tội ông Chấn, ông Nén đã làm.
***
Biểu tượng nữ thần công lý bịt mắt và cầm cán cân. Để những cảm xúc không bị chi phối. Lý tính phải lên ngôi khi phán xét.
Nhưng những thẩm phán đám đông không vậy.
Dù rõ ràng, kẻ thù của con người không bao giờ là con người. Đó chỉ là những thói tật của con người. Mà thôi.

Comments are closed.