Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Hiện khung giá điện sinh hoạt bậc thang đang áp dụng dao động ở mức 1

Hiện khung giá điện sinh hoạt bậc thang đang áp dụng dao động ở mức 1.484 – 2.587 đồng/kWh. Như vậy, giá điện mặt trời tương đương với bậc 4 trong khung giá điện sinh hoạt.
Các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng sử dụng hệ thống công tơ hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện với giá theo quy định.

Comments are closed.