Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Hãy quên đi thôi những chuyện buồn bạn nhé

Hãy quên đi thôi những chuyện buồn bạn nhé.
– Để mỗi sớm mai thức dậy lòng ta sẽ bình yên hơn.
– Hãy mạnh mẽ đứng lên ở vị trí mà bạn muốn. Để khi bạn ngoảnh lại thì họ sẽ phải hối hận khi đối xử với bạn như vậy.
– Hãy là một con người cô đơn nhưng bạn sẽ hạnh phúc vì sự bình yên ấy.
– Đừng ai hỏi tại sao tôi khó gần và không nhiều bạn.
– Đơn giản tôi thích sự cô đơn và những lúc tôi buồn tôi chỉ cần những người quan trọng với tôi..
See Translation

Comments are closed.