Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

HÀ NỘI BA SÁU PHỐ PHƯỜNG

HÀ NỘI BA SÁU PHỐ PHƯỜNG
(Hồng Thanh Quang)
Hà Nội ba sáu phố phường,
Để ta đi những nẻo đường khác nhau.
Nửa đời có ngắn gì đâu,
Sông Hồng cứ chả nông sâu lạc phần.
Thuở tim tôi vẫn còn xuân,
Thanh tân em đã ân cần với ai.
Khi hồn em rất ban mai,
Riêng tôi mộng mị canh dài buồn tênh…
Những ngày sáu bảy lênh đênh,
Thuyền em đá cứ nổi nênh lạ dòng.
Cũng nhiều nhớ cũng nhiều mong,
Nhưng ta nào có trao lòng cho ta…
Hàng Đào – Dốc Bưởi bao xa,
Bàn chân không mỏi lại qua một đời.
Đã vui khi thấy ai cười,
Đã từng khóc trước những lời chia tay…
Thế mà chỉ tới hôm nay,
Bỗng dưng lá rụng lại bay giữa trời.
Em như cơn gió vô hồi
Thổi trong anh những rối bời sáng trong…
Phường dù chật phố dù đông,
Nhưng tôi lại thấy mênh mông nỗi niềm.
Khi ta đã mệt kiếm tìm,
Ơn giời run rủi cho em gặp mình…
(2011)

Comments are closed.