Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Giám đốc bệnh viện hạng 3 mặt đỏ tía tai

Giám đốc bệnh viện hạng 3 mặt đỏ tía tai, đập 2 bàn tay xuống bàn, ngửa mặt lên trời, rồi lại chỉ tay xuống phòng khám, than: “Mỗi ngày bệnh viện tôi khám cho hàng trăm người bệnh hưởng BHYT, bây giờ BHXH chỉ cho thanh toán 35 người bệnh/8 giờ hành chính/ bác sĩ. Nếu đến lượt bệnh nhân thứ 36, chúng tôi liệu có dám đuổi họ về, không khám bệnh?”
Chưa nói dứt câu, một bà khoảng hơn 70 tuổi nét mặt tỏ rõ bực tức, tập tễnh vào phòng hỏi chống không: “Này. Tôi nghe nói chỉ khám đ…
Đọc tiếp

Comments are closed.