Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Flores sang để học hỏi và giao lưu võ thuật

Flores sang để học hỏi và giao lưu võ thuật. Một võ sư Việt thua, cả xã hội bị chạm lòng tự ái. Trào lưu thách đấu dâng ngút trời. May, Flores về được.
Một thầy giáo nước ngoài bắt lỗi phát âm của các thầy cô Việt. Các cô khóc. Các cô viện hoàn cảnh gia đình khó. Các cô đổ lỗi mình nói tiếng Anh… Nghệ An.

Có ai nghĩ, trong sâu thẳm, chúng ta tự ti và nhạy cảm thái quá hem?

Comments are closed.