Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Dịch vụ của FPT chết chùm

Dịch vụ của FPT chết chùm!
Nửa đêm nhận được tin nhắn SMS báo mất mạng, thêm cái email báo server die vì đặt ở data center của FPT, vào xem tin trên Vnexpress.net cũng toi nốt vì báo này là của FPT.
Còn cái gì nữa các ông báo tui luôn thể
#FPT #FPTdie

Comments are closed.