Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Đi 4 ngày

Đi 4 ngày, ước một lần leo đỉnh chụp sương, lên tới chỗ cũng có sương, mà có điều lạnh tới Xương … chứ hok phải Sương mù ???
Đà Lạt, thành phố mộng mơ, thành phố của ngàn hoa, 4 mùa đều đẹp, mỗi lần đến đây là mỗi một cảm xúc khác nhau !
Photo by: Nguyen Lam – Peter Tran
Make up: Lâm Tino
Assistant: Choi Choi

Comments are closed.