Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÁC QUAN SANG NGHỀ GIỮ XE

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÁC QUAN SANG NGHỀ GIỮ XE!
Giữ xe đang là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, vì ngồi một buổi có thể kiếm bạc triệu!
Đó là lí do các quan sẵn sàng phá hoại di sản văn hóa để giải phóng mặt bằng làm bãi giữ xe.
Vì các quan yêu nghề giữ xe, cho nên tôi đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều động các quan to quan nhỏ thích thu tiền giữ xe đi đến các bãi đậu ngồi trông xe cho oai!
Trước mắt, bắt bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và giám đốc sở văn hóa Thừa Thiên Huế làm trước!

Comments are closed.