Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Dạo này phong trào khởi nghiệp lên quá

Dạo này phong trào khởi nghiệp lên quá, mình đơn giản nghĩ khởi nghiệp giống làm nông nghiệp, gieo hạt xuống đất. Chưa bàn về đất đai thổ nhưỡng ở ta ra sao, viết nhanh mấy dòng đóng góp phong trào.
Khởi nghiệp sẽ cần nghiệp gì?
Khởi nghiệp cần tu nghiệp
Dù trong nước hay ngoài
Đừng bắt chước Bill Gates
Bạn ấy là thiên tài
Khởi nghiệp cần đồng nghiệp
Tốt nhất là bạn thân
Giấc mơ cùng chia sẻ
Hạnh phúc hơn bội phần
Khởi nghiệp cần tác nghiệp
Ý tưởng – chuyện vặt thôi
Thực thi là việc khó
Sản phẩm phải tuyệt vời
Khởi nghiệp cần chuyên nghiệp
Đâu chỉ máu là xong
Tài chính cạn là chết
Thiếu hiểu luật cũng bong
Khởi nghiệp sẽ nên nghiệp gì?
Khởi nghiệp thành lập nghiệp
Khi đạt break-even
Thu và chi cân đối
Doanh nghiêp vững lên dần
Khởi nghiệp thành cơ nghiệp
Cần thêm chút vận may
Thiên thời và địa lợi
Chăm chỉ không lơi tay
Khởi nghiệp thành đại nghiệp
Chuyện hy hữu khôn lường
Phần lớn do duyên nghiệp
Tóm lại nhờ Cô thương
Khởi nghiệp thành tội nghiệp
Khi hết sạch vốn rồi
Chưa kể nếu máu quá
Vay giang hồ là toi
Khởi nghiệp thành tạo nghiệp
Nếu “vi phú bất nhân”
Mong thành công vội vã
Việc gì cũng dám mần…
Tóm lại
Cứ can đảm khởi nghiệp
Khi nghiệp đã khởi rồi
Cứ đi ắt sẽ đến
Chưa biết đến đâu thôi
Bạn trẻ, nào khởi nghiệp!
Máu nóng đang tràn trề
Chỉ mong rằng chớ để
Dốt đội lốt đam mê!
31.3.2016

Comments are closed.