Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Cứ tăng thuế các loại

Cứ tăng thuế các loại. Bắt đóng tô, nộp sưu mạnh nữa lên.
Ra đường thấy gì cướp được là cướp.
Xông vào nhà thích đánh là đánh, thích bắt là bắt, thích giết là giết….
Dân vẫn chịu được thì cứ làm tới đi…
Cúi đầu mà sống nhen!!!

Comments are closed.