Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

CON ĐƯỜNG GỐM SỨ

CON ĐƯỜNG GỐM SỨ
Lúc nào ngang qua đây mình cũng ngầm chọn cảnh cho mẫu. Tận năm ngoái đến giờ chưa chụp ai nơi đây. Thích chụp quang cảnh dịp Tết mà chưa thành.
Cô em nhiếp từ Nam ra Hà Nội chụp ảnh được trưng dụng làm mẫu. Có ăn nhạt mới thương đến mèo! Nhiếp này lao động nghệ thuật rất nghiêm túc để lưu cho mình cảnh quan Hà nội. Đây là lúc sau hơn cả chục cảnh chụp mà mẫu vẫn tươi nhé! Còn nhớ lúc hai chị em đi chọn hoa không Mai Trúc, hoa đẹp nhất có thể lúc đó đấy!

Comments are closed.