Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Có người bạn hỏi ý nghĩa của cái hình đại diện có băng đen với e ngại giống biểu tượng mang ý nghĩa khác

Có người bạn hỏi ý nghĩa của cái hình đại diện có băng đen với e ngại giống biểu tượng mang ý nghĩa khác, mình xin chú thích rằng khi mình làm hình này là có nghiên cứu học hỏi của nước ngoài: cụ thể là nó phân ý nghĩa biểu tượng theo màu, trong đó màu đen là đại diện cho sự mất mát người thân. Ở một số hình đồ hoạ, người ta để dải băng cách điệu cho giống chữ “R” trong tiếng Anh là “Remembering” hoặc “We remember” = tưởng nhớ. Nhà mình yên tâm nhé! Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà!

Comments are closed.