Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

Chỉ là một món quà tôi dành tặng cho một người nay không còn bên cạnh tôi nữa

Chỉ là một món quà tôi dành tặng cho một người nay không còn bên cạnh tôi nữa, vì hôm nay là một ngày đặc biệt.
Em nói với tôi :”Anh hát lại đi, anh ra bài mới đi, em muốn thấy anh hát lại, anh đừng từ bỏ đam mê”.
Anh không từ bỏ, chỉ là lúc ấy, anh đang có em.

Bài hát: Yêu Thương Hãy Về
Tác giả: Ngọc Tú Anh (USA)
Thực hiện bởi 45p thu vội vàng nhưng bằng những cảm xúc thật, ko tút tát tinh chỉnh nhiều và có thể chưa chỉnh chu. Nhưng cứ “hoàn thành đã rồi sẽ hoàn hảo” sau bằng một bản Master khác 🙂
Warning: u uất lắm !
See Translation

Comments are closed.