Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

CẢM THÁN

CẢM THÁN
Ngồi ngẩm nghĩ lại, đời mình đi học hết 30 năm (12 năm trung học, 4 năm ĐH Khoa Học (Sàgòn), 6 năm y khoa (Sàigòn), 1 năm chuyên khoa gây mê (Sàigòn), 3 năm Respiratory Therapy (Canada), 4 năm nursing (Canada), còn đi làm chỉ có 20 năm (5 năm bên VN và 15 năm ở Canada. Như vậy nghề chính của mình là “STUDENT” chứ không phải nghề y!
See Translation

Comments are closed.