Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

BÌNH YÊN SẼ ĐẾN

BÌNH YÊN SẼ ĐẾN.
Bình yên sẽ đến lại muôn người.
Khóc mãi không là phút thảnh thơi.
Mắt lệ nhoè trên môi cuộc sống.
Mi cay đẫm ở mộng trong đời.
Muộn phiền cũng chẳng… làm thay được.
Chỉ có tương lai… đậm thắm ngời.
Hãy đứng lên từ đầu bạn hỡi..!
Tình yêu, ước vọng nghĩa đầy vơi.
Sáng…6.5.2017
TMH.

Comments are closed.