Trang Điểm Mặt

Cho khuôn mặt luôn rạng rỡ !!!

BÀN THÊM VỀ ĐỐI THỌAI:

BÀN THÊM VỀ ĐỐI THỌAI:
1. Nói rằng “đối thọai” của anh VVT là cách dụ rắn ra khỏi hang hay “trăm hoa đua nở” kiểu Mao có lẽ là hơi quá, bởi vì những người có thể đứng đầu các nhóm đối thọai bàn dân thiên hạ đều đã rõ rồi, không cần “dụ” nữa.
2. Có thể đối thoại ngay khi vẫn còn điều 4, tương tự như Ba Lan, khi Đảng công nhân thống nhất (ĐCS) vẫn giữ thế thượng phong. Nhưng đấy là sau cả chục năm họat động của Công đòan Đòan kết với cả chục triệu đòan viên, sẵn sàng đình công bất cứ lúc nào. VN trong tương lai trước mắt, có thể nhìn thấy được, không thể có 1 cái gì đó bằng 1/10 thậm chí 1/20 CĐĐK của Ba Lan.
3. Mình cho rằng VN sẽ rơi vào tình trạng như Indonesia: Ngân sách cạn kiệt, các định chế tài chính quốc tế không những không cho vay nữa mà sẽ xiết nợ… Cần có những khuôn mặt mới. Lúc đó có thể có đồi thọai và nếu có đối thọai thì cũng mới thực chất.
BÂY GIỜ CHỈ LÀ QUẢ CÂU GIỜ hay QỦA LỪA THÔI. Một tháng nũa, mọi sự sẽ rõ Nguyễn Hoành Hùng ạ.

Comments are closed.